Sta me toe mezelf kort voor te stellen. Mijn naam is Kylie Geerts en ik zal de taak op mij nemen om u te begeleiden doorheen het bemiddelingsproces. Mijn achtergrond is voornamelijk juridisch, ik studeerde af als Bachelor in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Daarna volgde ik nog een opleiding tot relatiecoach om me te verdiepen in het relationele aspect. Ik volgde zowel de basisopleiding bemiddeling als de specialisatie in familiale zaken aan de interactieacademie te Antwerpen. Ik ben ook erkend als familiaal bemiddelaar door de federale bemiddelingscommissie.

Los van mijn praktijk waar ik buiten bemiddeling ook relatietherapie geef aan koppels en individuen, werk ik ook als adviseur voor zelfstandigen met de focus op het helpen van startende ondernemers.

Mijn taak als bemiddelaar is vooral het begeleiden van de partijen in de bemiddelingsgesprekken. Ik maak geen beslissingen voor de partijen. Het doel is namelijk dat men samen tot een oplossing komt die voor beide partijen aanvaardbaar is en nog sterker, in ieders belang is. Een overeenkomst waar geen win-win gevoel aanwezig is, is niet de overeenkomst waar we bij bemiddeling naar streven. Tijdens het bemiddelingsproces is het belangrijk dat ik als bemiddelaar onpartijdig en transparant ben. Indien ik aanvoel dat dit in een bepaalde situatie geen mogelijkheid is voor mij, kan ik de bemiddeling weigeren en doorverwijzen naar een collega bemiddelaar. Dit om te waarborgen dat iedereen op een professionele en eerlijke manier kan worden verdergeholpen.

Indien u vragen heeft over mijn kennisveld, profiel of diensten. Neem gerust contact op om deze te stellen.