Een bemiddeling verloopt in fases, hieronder zal ik deze alvast kort bespreken om een idee te geven van hoe het bemiddelingsproces in zijn werk gaat.

Fase 1: Eerste gesprek

Alle partijen komen samen voor een eerste vrijblijvend gesprek. De werkingsprincipes, het bemiddelingsprotocol en mijn rol als bemiddelaar worden toegelicht. Samen nemen we het protocol door en bespreken de inhoud. Pas na ondertekening van het protocol kan de bemiddeling van start gaan. Hier kan men dus de beslissing nemen om effectief te starten met de bemiddeling of opteren om er niet mee verder te gaan. Van dit gesprek en ook van alle gesprekken die volgen zal een verslag worden opgemaakt dat aan beide partijen zal worden bezorgd. Zo kan iedereen reflecteren over het verloop van de gesprekken en wat er gezegd is.

Fase 2: verhaalvertelling en exploratie:

In de volgende gesprekken zal ik beide kanten van het verhaal aanhoren in aanwezigheid van alle partijen, ieder krijgt gelijke kansen om zijn versie van de situatie uit de doeken te doen. Vervolgens zullen we hier verder op in gaan door middel van exploratie. We gaan samen op zoek naar de kern van de conflicten om een lijst te kunnen opstellen met de kwesties waarvoor we een oplossing dienen te zoeken.

Fase 3: De onderhandelingsfase:

Na de exploratie kunnen we van start gaan met de onderhandelingen. Dit doen we met het oog op een overeenkomst die de belangen van beide partijen ten goede komt en op lange termijn stand kan houden. Natuurlijk veranderen mensen en situaties dus de mogelijkheid om na enige tijd samen opnieuw te bemiddelen in geval van gewijzigde omstandigheden kan steeds mee worden opgenomen als voorwaarde.

Fase 4: overeenkomst:

Indien men tijdens de onderhandelingen tot goede afspraken komt gaan we over tot de opmaak van de overeenkomt. De overeenkomst wordt door mezelf opgemaakt alsook alle andere nodige juridische documenten. De gemaakte afspraken worden grondig doorgenomen voor we tot ondertekening overgaan. We sluiten af met een reflectie op het verloop van de bemiddeling en eventueel afspraken over toekomstige opvolging indien de partijen dit nodig achten.