Bij bemiddeling werken we met 4 basisprincipes die de fundering vormen voor een goed verloop van het bemiddelingsproces.

  1. Vrijwilligheid: Het is belangrijk dat beide partijen vrijwillig de bemiddeling aangaan. Een bemiddeling kan niet starten als één van de partijen niet op de hoogte is van waar hij/zij aan zal deelnemen. Contact met beide partijen voor het eerste gesprek is daarom nodig zodat ik als bemiddelaar kan vaststellen dat iedere partije vrijwillig wenst deel te nemen. Niet enkel bij de start van het proces is deze vrijwilligheid nodig, ook gedurende de verdere gesprekken blijft dit van belang. Elke partij heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om uit het proces te stappen er zijn geen verplichtingen van toepassing op dit vlak.
  2. Vertrouwelijkheid: Alles wat tijdens de gesprekken ter sprake komt blijft vertrouwelijk tussen de deelnemers en de bemiddelaar. Geen van de besproken informatie mag de ruimte verlaten. Bij elk bemiddelingsgesprek zal de bemiddelaar een verslag opstellen voor de partijen, ook deze documenten zijn vertrouwelijk. Zaken die bij de gesprekken besproken worden kunnen later niet gebruikt worden voor de rechtbank.
  3. Neutraliteit: Een zeer belangrijk werkingsprincipe voor de bemiddelaar is neutraliteit. Het is belangrijk dat de bemiddelaar zo weinig mogelijk informatie over de inhoud van het conflict te horen krijgt alvorens met beide partijen te hebben samen gezeten. Dit om neutraal te kunnen blijven tegenover beide partijen. Het is daarom belangrijk om bij het eerste contact niet meteen heel de situatie uit de doeken te doen. Idealiter bespreken partijen vooraf al de keuze voor bemiddeling en nemen ze samen contact op om een eerste gesprek in te plannen.
  4. Transparantie: Gedurende het gehele bemiddelingsproces dient er transparant te worden gecommuniceerd. Vanaf het eerste gesprek mag er geen mailverkeer zijn dat niet alle partijen mee opneemt als ontvanger. Communicatie die enkel aan de bemiddelaar gericht is zonder de andere partij mee op te nemen zal niet worden gelezen. Dit komt niet enkel transparante communicatie ten goede maar draagt ook bij aan de vertrouwensband die tijdens het proces moet ontstaan tussen de bemiddelaar en de partijen. Wat ook deel uitmaakt van transparantie is het open communiceren. Aan partijen vraag ik uitdrukkelijk om op elk ogenblik melding te maken als het gevoel naar boven komt dat men partijdigheid tegenover één specifieke persoon aanvoelt. Transparantie draagt zo bij aan de vertrouwelijkheid en de neutraliteit.

Deze vier werkingsprincipes zijn de fundamenten van elk bemiddelingsproces en staan nogmaals beschreven in het bemiddelingsprotocol dat voor elke bemiddeling dient te worden ondertekend door alle deelnemers in het proces.