Wettelijke en feitelijke samenwoners kunnen net zoals gehuwden terecht bij een bemiddelaar. Als jullie samen kinderen hebben kunnen jullie via bemiddeling een ouderschapsovereenkomst laten opmaken. Op deze manier zetten we alle afspraken omtrent het verblijf en de kosten van de kinderen op papier.

Wettelijk samenwonenden hebben een verklaring afgelegd bij het gemeentebestuur. Feitelijk samenwonenden hebben dit niet gedaan en wonen simpelweg samen op hetzelfde adres.

De ouderschapsovereenkomst:

Of je nu getrouwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk samenwoont. Als er gemeenschappelijke kinderen zijn is een ouderschapsovereenkomst aangewezen.
Deze overeenkomst bevat zowel een verblijfsregeling voor de kinderen als een kostenregeling omtrent de kinderen. Wanneer een erkend bemiddelaar de overeenkomst opmaakt kan deze bekrachtigd worden door de rechtbank. Op die manier hebben jullie een rechtsgeldige ouderschapsovereenkomst zonder dat er dure juridische procedures aan te pas komen.

Bemiddeling is niet alleen de voordeligste manier om familiale conflicten te op te lossen , maar ook de beste manier om het leed dat bij deze situaties onvermijdelijk aanwezig is zoveel mogelijk te verzachten.

Wat kost bemiddeling ?

Het eerste gesprek is steeds vrijblijvend en duurt 1 uur. Het ereloon van de bemiddelaar bedraagt 90 euro per uur. Een gesprek duurt steeds 1 uur en wordt aan het einde van de sessie afgerekend met bancontact/cash (elektronisch betalen geniet de voorkeur).
Indien een ouderschapsovereenkomst of andere overeenkomst moet worden opgemaakt bedraagt de vaste forfait hiervoor 360 euro.

De totale kosten worden besproken op voorhand zodat er steeds duidelijkheid is voor de klant.

Rolrechten: Wanneer een overeenkomst moet worden neergelegd bij de rechtbank moeten er rolrechten worden betaald. Deze rolrechten bedragen 165 euro en worden door de rechtbank zelf gevorderd.

Het fonds voor 2delijnsbijstand: Iedereen die een dossier neerlegt bij de rechtbank moet bovenop de rolrechten nog 20 euro betalen voor het fonds van 2delijnsbijstand. Dat bedrag zal de bemiddelaar al vorderen om de neerlegging te doen bij de rechtbank.

Meer informatie ?

Zijn jullie wettelijke of feitelijke samenwoners ?
Wil je graag meer informatie ? Neem vrijblijvend contact op voor al je vragen .

Voor meer informatie over mijn vormingen en opleidingen kan u klikken op deze link.