Boek hier uw afspraak en raadpleeg de tarieven

Een afspraak maken kan zowel via mail als via het contactformulier, ook meer info inwinnen kan op deze manier.

Tarieven familiale bemiddeling:

  • Ereloon voor de bemiddelingsgesprekken: 90 EUR/uur (één sessie)
  • Voor de opmaak van de echtscheidingsovereenkomst/ouderschapsovereenkomst is een vast bedrag van 375 EUR van toepassing.
  • De kost voor dossierneerlegging bij de rechtbank (gerechtskosten) bedraagt 185 EUR. Deze kosten zijn inclusief de bijdrage van 24 EUR die bij elke neerlegging wordt aangerekend om bij te dragen aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.
  • Indien het een wijziging van een bestaande ouderschapsovereenkomst betreft, vallen de gerechtskosten mogelijk weg door de blijvende saisine, geldig voor de meeste vonnissen van de Familierechtbank en van toepassing op alle regelingen omtrent kinderen.

U dient minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Indien u later dan 24 uur op voorhand annuleert, zullen er annulatiekosten (50% van de geboekte sessie) aangerekend worden.

Neem contact op via onderstaand contactformulier voor meer informatie of om een afspraak te maken.