1. Wat kost bemiddeling ?

De tarieven van bemiddeling bij echtscheiding en/of een ouderschapsovereenkomst kan u terugvinden onder de afdeling afspraken en tarieven op deze website. Hier kan u zien hoeveel de kost per gesprek bedraagt en wat de vaste kosten zijn voor de opmaak van de juridische documentatie.

Hoeveel kost dan heel het traject in totaal ? Dat hangt af van het aantal sessies u nodig heeft om tot een overeenkomst te komen. Vaak weten de ex-partner/ouders al hoe ze alles willen regelen en hoeven we enkel nog wat details uit te werken. In deze gevallen kan twee tot drie gesprekken al voldoende zijn om heel het traject te doorlopen inclusief de ondertekening.

In situaties waar de communicatie moeilijker verloopt kunnen meerdere gesprekken nodig zijn om tot afspraken te komen. Hier zien we eerder een gemiddelde van vijf tot zes gesprekken om het traject af te ronden.

Het aantal gesprekken zal grotendeels de totaalkost van de echtscheiding/ouderschapsovereenkomst bepalen. Tijdens het eerste gesprek bespreken we duidelijk alle kosten en komen we meteen tot een schatting van de totale kostprijs.

2. Hoelang duurt een echtscheiding met onderlinge toestemming ?

In principe bepalen jullie zelf het tempo. Wie vlot samen tot afspraken komt kan op enkele weken rond zijn met het gehele traject. Zodra de overeenkomst afgewerkt en ondertekend is kan alles naar de rechtbank vertrekken. Dit is ook zo voor de ouderschapsovereenkomst.

Zodra de documenten bij de rechtbank zijn toegekomen doorlopen ze daar de nodige juridische procedure. Dit kan enkele weken tot maanden duren naargelang de drukte bij de betreffende rechtbank. Jullie ontvangen het vonnis per post en hoeven verder geen actie te ondernemen. De echtscheiding zal automatisch worden geregistreerd in de database van de burgerlijke stand.

De enige uitzondering op deze vlotte doorlooptijd is wanneer er een notariële akte omtrent onroerend goed moet worden toegevoegd aan het echtscheidingsdossier. In dit geval moeten we wachten op de akte om heel het dossier gezamenlijk naar de rechtbank te versturen. In deze gevallen kan het enkele maanden duren vooraleer zowel de akte als de echtscheidingsovereenkomst klaar zijn voor vertrek naar de rechtbank.

Indien jullie graag een inschatting wensen van hoelang de procedure zal duren in jullie specifieke situatie, aarzel niet om contact op te nemen.

3. We wonen feitelijk samen en gaan uit elkaar, wat met de kinderen ?

Partners die feitelijk samenwonen en samen kinderen hebben kunnen eveneens een ouderschapsovereenkomst laten opmaken door een bemiddelaar.

In deze ouderschapsovereenkomst nemen jullie de afspraken op omtrent de verblijfsregeling van jullie kinderen en ook de kostenregeling.

Onder andere volgende zaken worden zeker opgenomen:

 • Wat is de verblijfsregeling tijdens het schooljaar en gedurende schoolvakanties
 • Wie ontvangt de kinderbijslag en waarvoor wordt deze gebruikt
 • Werken we al dan niet met een kindrekening
 • Hoe worden de verblijfsgebonden kosten verdeeld
 • Hoe worden de verblijfsoverstijgende en bijzonder kosten verdeeld
 • Bij wie komen de kinderen fiscaal ten laste
 • Bij wie zullen de kinderen hun domicilie houden
 • Alimentatie

De ouderschapsovereenkomst geeft jullie een duidelijk overzicht van alle afspraken en kan worden bekrachtigd door de rechtbank. Deze overeenkomst is dus zeker niet enkel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden weggelegd. Iedereen die samen kinderen heeft en uit elkaar gaat heeft er baat bij om een ouderschapsovereenkomst op te laten maken.

Willen jullie graag meer informatie, neem vrijblijvend contact op.

4. Hoe verloopt de echtscheiding met onderlinge toestemming ?

Het bemiddelingsproces om de echtscheiding te regelen verloopt in stappen.

stap1: Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek komen volgende zaken aan bod:

 • kennismaking
 • jullie krijgen informatie rond de te maken afspraken en het verloop van de procedure.
 • We bespreken de totaalprijs van de echtscheiding die jullie mogen verwachten.
 • We bespreken jullie situatie en beantwoorden de vragen die jullie hebben.
 • Jullie ontvangen een digitale checklist met alle onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt.
 • Indien er nog tijd rest en jullie dit wensen starten we meteen met de besprekingen.

Stap2: De bemiddelingsgesprekken

De volgende stap is het bespreken van alle zaken die in de echtscheidingsovereenkomst komen te staan. Het aantal gesprekken die nodig zijn hangt steeds af van hoe vlot jullie tot afspraken komen. Cliënten die nog goed met elkaar communiceren kiezen er vaak voor om buiten de bemiddelingsgesprekken samen de checklist te overlopen om al zoveel mogelijk onderling af te stemmen. Tijdens de gesprekken overlopen we deze afspraken samen en bezorg ik jullie praktisch en juridisch advies over deze afspraken. Op deze manier kunnen de afspraken geoptimaliseerd worden.

Wanneer cliënten de onderlinge communicatie als moeilijk ervaren kiezen we ervoor om alle onderwerpen tijdens de bemiddelingsgesprekken te bespreken om conflicten te vermijden. Voor elke situatie is er dus een gepersonaliseerde aanpak.

Zo komen we op een aantal gesprekken tot een rechtvaardige overeenkomst voor beide partijen.

Stap3: Ondertekening van de overeenkomst

Tijdens het laatste gesprek lezen we samen de volledige overeenkomst. Het is belangrijk dat jullie de gehele inhoud van de overeenkomst begrijpen alsook de juridische gevolgen van alle gemaakte keuzes. Pas als jullie volledig op de hoogte zijn van alles wat in de overeenkomst is opgenomen en zich hierbij comfortabel voelen kunnen we overgaan tot ondertekening.

Indien er nog wijzigingen moeten gebeuren kan dit natuurlijk nog steeds. We ronden de gesprekken pas af als beide partijen tevreden zijn met de gemaakte afspraken en de inhoud van de overeenkomst.

Stap4: Indiening bij de rechtbank

De echtscheidingsovereenkomst en de bijhorende documenten kunnen naar de rechtbank vertrekken. De bemiddelaar zorgt hiervoor. Zelf hoeven jullie geen stappen meer te ondernemen. Gehuwden hoeven niet voor de rechtbank te verschijnen. De hele procedure verloopt schriftelijk en jullie worden per brief op de hoogte gebracht van het vonnis.

Voor samenwonenden die een ouderschapsovereenkomst hebben laten opmaken is deze stap optioneel. Homologatie bij de rechtbank is niet verplicht.

Wat nu ?

Voor het maken van jullie eerste afspraak klik hier.

Voor telefonisch contact om vrijblijvend kennis te maken klik hier.

5. Hoe verloopt het regelen van een ouderschapsovereenkomst ?

De procedure voor het opmaken van een ouderschapsovereenkomst verloopt in stappen.

Stap1: Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek komen volgende zaken aan bod:

 • kennismaking
 • jullie krijgen informatie rond de te maken afspraken en het verloop van de procedure.
 • We bespreken de totaalprijs van de ouderschapsovereenkomst die jullie mogen verwachten.
 • We bespreken jullie situatie en beantwoorden de vragen die jullie hebben.
 • Indien er nog tijd rest en jullie dit wensen starten we meteen met de besprekingen.

Stap2: De bemiddelingsgesprekken

Tijdens de volgende gesprekken bespreken we alle onderwerpen die we moeten opnemen in jullie overeenkomst. Het gaat dan onder andere over de verblijfsregeling van de kinderen, de fiscale regeling (alimentatie, kinderbijslag, kinderen ten laste, domicilie,…) en de kostenregeling.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van jullie persoonlijke situatie. Wanneer we vlot tot afspraken komen kan dit al op 2 à 3 gesprekken. Als de communicatie moeilijker verloopt zijn er wat meer gesprekken nodig.

Stap3: Ondertekening van de overeenkomst

Tijdens het laatste gesprek lezen we samen de volledige overeenkomst. Het is belangrijk dat jullie de gehele inhoud van de overeenkomst begrijpen alsook de juridische gevolgen van alle gemaakte keuzes. Pas als jullie volledig op de hoogte zijn van alles wat in de overeenkomst is opgenomen en zich hierbij comfortabel voelen kunnen we overgaan tot ondertekening.

Indien er nog wijzigingen moeten gebeuren kan dit natuurlijk nog steeds. We ronden de gesprekken pas af als beide partijen tevreden zijn met de gemaakte afspraken en de inhoud van de overeenkomst.

Stap4: Indiening bij de rechtbank

Voor feitelijk of wettelijk samenwonenden is deze stap optioneel. Samenwonenden zijn niet verplicht om de ouderschapsovereenkomst neer te leggen bij de rechtbank. Een onderlinge overeenkomst kan volstaan.

De overeenkomst neerleggen bij de rechtbank zorgt ervoor dat de afspraken omtrent de kinderen afdwingbaar worden. Dit geeft de overeenkomst meer kracht en zorgt voor meer zekerheid. Ik adviseer cliënten dus steeds om dit te doen. De uiteindelijke keuze is natuurlijk steeds aan de cliënten zelf.

Wat nu ?

Gaan jullie uit elkaar en wensen jullie een afspraak in te plannen ? Klik hier.

Wensen jullie meer informatie ? Om vrijblijvend een telefonisch kennismakingsgesprek te hebben, klik hier.