U komt terecht bij een door de overheid erkend bemiddelaar.
Mijn naam is Kylie Geerts en ik zal de taak op mij nemen om u te begeleiden doorheen het bemiddelingsproces als bemiddelaar in familiezaken.
Mijn achtergrond is voornamelijk juridisch, ik studeerde af als Bachelor in de rechten aan de Universiteit Antwerpen.
Daarna volgde ik nog een opleiding tot relatiecoach om me te verdiepen in het relationele aspect.
Ik volgde zowel de basisopleiding bemiddeling als de specialisatie in familiezaken aan de interactieacademie te Antwerpen.
Ik ben ook erkend als bemiddelaar in familiezaken door de federale bemiddelingscommissie.
Bemiddelaars die een erkenning hebben verkregen via de federale
bemiddelingscommissie werken met een strikte deontologische code en dienen
zich permanent bij te scholen om de erkenning te kunnen behouden.

Mijn taak als bemiddelaar is vooral het begeleiden van de partijen in de bemiddelingsgesprekken.
Ik maak geen beslissingen voor de partijen. Het doel is namelijk dat men samen tot een
oplossing komt die voor beide partijen aanvaardbaar is en nog sterker, in ieders belang is.
Een overeenkomst waar geen win-win gevoel aanwezig is, is niet de overeenkomst waar we bij bemiddeling naar streven.
Tijdens het bemiddelingsproces is het belangrijk dat ik als bemiddelaar onpartijdig en transparant ben.
Indien ik aanvoel dat dit in een bepaalde situatie geen mogelijkheid is voor mij,
kan ik de bemiddeling weigeren en doorverwijzen naar een collega bemiddelaar.
Dit om te waarborgen dat iedereen op een professionele en eerlijke manier kan worden verdergeholpen.

Indien u vragen heeft over mijn kennisveld, profiel of diensten. Neem gerust contact op om deze te stellen.

Externe links en extra informatie

Via deze link kan u ook mijn profiel bekijken bij de organisatie Uw bemiddelaars. Deze vereniging brengt erkende bemiddelaars in Vlaanderen samen.

U kan ons ook terugvinden op linkedin en op instagram via @bemiddeling_geerts
Via deze platformen kan u alle up to date informatie vinden omtrent onze praktijk.