De EOT uitgelicht: Alimentatie tussen echtgenoten.

Alimentatie tussen echtgenoten ofwel de onderhoudsuitkering is een belangrijk onderwerp uit de echtscheidingsovereenkomst.
We bespreken de mogelijkheden en de gevolgen van de uitsluiting ervan in elk bemiddelingstraject. Het gaat hier om een uitkering tot levensonderhoud van de ex-partner. Dit is dus niet hetzelfde als alimentatie ten behoeve van de kinderen.

Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming zijn de echtgenoten vrij om te bepalen hoe ze dit regelen en zijn er dus geen verplichtingen die hen worden opgelegd.

De rechter kan bij een EOT niemand iets opleggen en daarom is het de taak van de bemiddelaar om te waken over de billijkheid van de overeenkomst.

Alimentatie uitsluiten:

De echtgenoten kunnen ervoor kiezen om elkaar geen alimentatie te geven. Dit is een veel voorkomende keuze bij ex-partners die beide werken of zelfstandige zijn. Zij verwachten vaak enkel alimentatie ten behoeve van de kinderen. Ex-partners die alimentatie tegenover elkaar willen uitsluiten kunnen zelfs zover gaan om de mogelijkheid om dit in de toekomst ooit nog te eisen mee uit te sluiten. Op die manier verklaren zij dat ze vanaf de scheiding volledig financieel onafhankelijk zullen worden en dit ongeacht toekomstige omstandigheden. Het is ook mogelijk om het recht om het in de toekomst nog te eisen te behouden. Dat wil niet automatisch zeggen dat je er ook effectief recht op zal hebben. De ex-partner die dit eist zal een staat van behoeftigheid moeten kunnen aantonen.

Alimentatie opnemen in de echtscheidingsovereenkomst:

Wanneer ex-partners kiezen om alimentatie op te nemen in de overeenkomst moeten we alle modaliteiten tot in detail opnemen. Wanneer starten de betalingen ? Dit kan al beginnen nog tijdens de procedure of op een later tijdstip. Wat is het maandelijkse bedrag en wat met indexatie? Wanneer stoppen de uitkeringen ? Het is belangrijk om hier heel specifiek te zijn. Enkele voorwaarden zoals tot de persoon een eigen inkomen heeft of kostendelend samenwoont bijvoorbeeld zijn zeker interessant om op te nemen. De uiterste datum van uitkering is het overlijden van de uitkeringsgerechtigde. Dit nemen we op zodat de plicht tot onderhoud zeker kan overgaan op de erfgenamen. We nemen zelfs de datum van de overschrijving op in de overeenkomst, de mededeling en de wijze van betaling. Op die manier kan er geen discussie zijn achteraf.

Alimentatie tussen echtgenoten komt minder en minder voor. Het blijft wel een goed middel om voor een inkomen te zorgen voor de moeder/vader die bewust thuis heeft gewerkt om voor de kinderen en het huishouden te zorgen. Zo is er een geldelijke compensatie voor de opportuniteitskost van de zorg voor het gezin tijdens het huwelijk.

Zoals gezegd kunnen ex-partners zelf beslissen hoe ze hiermee omgaan als het een echtscheiding met onderlinge toestemming betreft. Indien jullie er niet samen uitkomen en een rechter moet beslissen dan kan hij/zij dit verplicht opleggen indien dit billijk is.