De EOT uitgelicht: De financiële rekeningen.

In dit onderdeel van de echtscheidingsovereenkomst bekijken we de verdeling van de financiële rekeningen en de gelden die op deze rekeningen staan.

Gezien het hier een echtscheiding met onderlinge toestemming betreft kunnen de ex-echtgenoten vrij beslissen hoe ze de gelden wensen te verdelen. Ze kunnen het gekozen huwelijksstelsel gebruiken als leidraad of hier volledig van afwijken.

Als we de drie meest gekende huwelijksstelsels gebruiken als uitgangspunt krijgen we volgende verdelingen.

Wettelijk stelsel: Hebben jullie geen huwelijkscontract ? Dan vallen jullie onder het wettelijk stelsel. Op vlak van financiën is de regel dat alle gelden die je al bezat voor het huwelijk van jou blijven. De gelden die vanaf de huwelijksdatum zijn opgebouwd zijn gemeenschappelijk. Hier gaat het ook over geld dat je hebt verdiend uit arbeid. Alle gemeenschappelijke gelden worden hier standaard bij helften verdeeld. Gezien er hier drie vermogens zijn (ieder een eigen vermogen en een gemeenschappelijk) moeten we hier ook gaan nakijken of er nog vergoedingen schuldig zijn van het ene vermogen naar het andere. Pas daarna kunnen we gaan vereffenen en verdelen.

Gemeenschap van goederen: Indien jullie onder algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan zijn alle gelden die jullie bezitten gemeenschappelijk. Deze gelden worden dan ook standaard bij helften verdeeld bij de echtscheiding.

Zuivere scheiding van goederen: Als jullie voor dit stelsel hebben gekozen dan is er geen gemeenschappelijk vermogen. In deze situatie moet er bekeken worden of er nog eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening staan. Zo kan ieder zijn eigen gelden daarvan recupereren. Er zijn namelijk geen gemeenschappelijke gelden om te verdelen. Iedere partner behoud zijn eigen vermogen.

Deze stelsels kunnen ook aangepast worden naar andere variaties. Er zijn talloze mogelijkheden. Bij de echtscheiding met onderlinge toestemming kunnen jullie vrij kiezen hoe jullie de gelden wensen te verdelen. Jullie kunnen beslissen om het huwelijkscontract strikt te volgen, er gedeeltelijk of volledig van af te wijken.

We starten met een opsomming van alle rekeningen. Zowel eigen als gemeenschappelijke rekeningen. Daarna bekijken we tot welk vermogen de gelden op deze rekeningen behoren. Naargelang de wensen van de echtgenoten en/of het huwelijksstelsel kunnen we dan de verdeling op papier zetten. Dit hoeft niet met gedetailleerde cijfers te gebeuren maar het mag wel als jullie dit wensen. Indien er nog een gemeenschappelijke rekening is nemen we wel op wat het doel hiervan is en wat er met het restsaldo nog zal gebeuren.