De EOT uitgelicht: Erfrecht tijdens de procedure

Bij het opmaken van een echtscheidingsovereenkomst moeten verplicht een regeling opnemen omtrent het erfrecht tijdens de procedure. Dit is een ingebouwde bescherming voor het geval één van de partijen zou komen te overlijden nog voor de echtscheiding volledig is afgerond.

Doorgaans zijn er twee mogelijkheden waaruit partijen een keuze maken.

Het huidige erfrecht behouden:

De eerste optie is om de geldende regeling te behouden. Dat wil zeggen dat jullie elkaars erfgenaam blijven zolang de echtscheiding niet volledig juridisch is afgerond. Pas wanneer de echtscheiding is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand komt daar verandering in. De toekomstige ex-partner blijft dus erfgenaam zolang de echtscheiding nog hangende is.

Afzien van de erfrechten:

Een tweede mogelijkheid is afzien van de erfenis en de wettelijke reserve. Hierbij kiezen jullie ervoor om al voor het definitief worden van de echtscheiding uit het erfrechtstelsel van gehuwden te treden. Jullie zijn dan niet langer elkaars erfgenamen en hebben ook geen recht meer op de wettelijke reserve zoals voorzien bij wet.

Wat is de beste keuze ?

Wat is nu de beste keuze ? Dat hangt steeds af van jullie specifieke situatie. Hebben jullie kinderen ? Zijn er gezamenlijk gekochte eigendommen ? Deze factoren hebben een belangrijke impact op wat de erfenis zou inhouden en wat de gevolgen voor jullie zouden zijn bij een onverwacht overlijden.

Mogelijks hebben jullie testamenten laten opmaken om af te wijken van de standaardregels die opgenomen zijn door de wetgever.

Om de juiste keuze te maken is het aan te raden om contact op te nemen met jullie notaris. Deze kan jullie als expert ter zake adviseren over de gevolgen van beide mogelijkheden. Op die manier kunnen jullie een geïnformeerde keuze maken.