De EOT uitgelicht: Personenbelasting

Tijdens het huwelijk dienen echtgenoten steeds hun belastingen samen in door middel van een gezamenlijke aangifte.

Wat gebeurt er met de belastingen tijdens de periode van feitelijke scheiding, het jaar van de echtscheidingsprocedure en na het voltrekken van de echtscheiding ?

Het jaar waarin de echtscheiding is voltrokken:

Het jaar waarin de echtscheiding is voltrokken is het jaar waarin de echtscheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. U moet dus niet kijken naar de datum van het vonnis. Stel dat u in 2021 gescheiden bent dan moet u in 2021 in principe nog een gezamenlijke aangifte indienen. In 2022 zal u wel een aparte aangifte indienen. Zodra de echtscheiding is overgeschreven in het rijksregister moet u niet langer de belastingen van uw ex-echtgenoot/echtgenote betalen. De fiscus kan u wel dwingen om de belastingen te betalen van tijdens het huwelijk.

De feitelijke scheiding:

Wanneer is er sprake van een feitelijke scheiding ? Wanneer de echtgenoten apart wonen en de intentie hebben om geen levensgemeenschap meer te vormen met de partner. Zodra deze beide voorwaarden zijn vervuld spreken we van een feitelijke scheiding.

Het jaar waarin de feitelijke scheiding is begonnen vereist nog een gezamenlijke aangifte. Stel de feitelijke scheiding doet zich voor in 2021 dan vullen jullie dat jaar nog een gezamenlijke aangifte in. In principe is ook nog het jaar daarna (2022) een gezamenlijke aangifte van toepassing. Om praktische redenen staat de fiscus toe dat deze toch als aparte aangiftes binnenkomen. Zij zullen de aangiftes dan zelf samenvoegen tot een gezamenlijke aangifte. Om dit te doen zal u wel papieren aangiftes moeten opvragen gezien dit niet lukt via tax on web. In 2023 (twee jaar na de feitelijke scheiding) krijgen jullie wel aparte aangiftes om in te dienen. De fiscus gaat vanaf dan twee aparte aanslagen vestigen.

Zodra er sprake is van verzoening moeten jullie terug een gezamenlijke aangifte indienen.

Een feitelijke scheiding is geen effectieve echtscheiding. De fiscus kan u dus dwingen om de belastingen van uw echtgenoot/echtgenote te betalen.

Het jaar na de voltrekking van de echtscheiding:

Het jaar na de voltrekking van de echtscheiding dienen jullie aparte aangiftes in bij de fiscus. Er worden aparte aanslagen gevestigd maar de fiscus kan u wel nog dwingen om de belastingen te betalen van tijdens het huwelijk.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken maken we daarom meteen duidelijke afspraken omtrent de afrekening van de belastingen in het jaar van de scheiding en voor het jaar daarna. Niet zozeer over hoe men de aangifte moet doen maar wel wie welke belastingen zal betalen en hoe de sommen worden verdeeld bij een terugbetaling of betaling ten aanzien van de fiscus. Deze afspraken zijn enkel onderling afdwingbaar. De fiscus hoeft hier geen rekening mee te houden en mag alsnog zijn recht als schuldeiser uitoefenen zoals voordien.