De EOT uitgelicht: Vereffening en verdeling

De vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen is een proces dat bij elke echtscheiding dient te gebeuren
Enkel bij gehuwden die onder een stelsel van scheiding van goederen getrouwd zijn is het niet van toepassing Dit omdat er dan geen gemeenschappelijk vermogen is om te verdelen

Vergoedingen van en aan het gemeenschappelijk vermogen:

We beginnen met de vergoedingen van en aan het gemeenschappelijk vermogen. Dit zijn gelden die mogelijks nog verschuldigd zijn aan de gemeenschap of aan één van de eigen vermogens van de echtgenoten. Bijvoorbeeld als er eigen gelden van één van de echtgenoten gebruikt zijn om het gemeenschappelijk vermogen te verrijken. Dit kan zich hebben voorgedaan om een renovatie te financieren, de aankoop van een gezinswagen of enige andere investering die de gemeenschap ten goede kwam. Hiervoor is de gemeenschap dan een vergoeding verschuldigd aan het eigen vermogen van de echtgenoot die het geld investeerde.

Andersom is een dergelijke vergoeding ook mogelijk. Wanneer het gemeenschappelijk vermogen van de partners zorgde voor de verrijking van een van de eigen vermogens van de echtgenoten.

Alle mogelijke vergoedingen tussen de drie vermogens (de eigen vermogens van de echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen) worden op een rij gezet. Op die manier komen we tot een uiteindelijke vereffening van de vermogens.

Verdeling van het gemeenschappelijk vermogen:

Zodra de vereffening rond is kan de verdeling gebeuren. Het gemeenschappelijk vermogen wordt bij helften verdeeld. De eigen vermogens blijven het bezit van elk van de echtgenoten.

Enkel bij gehuwden die onder een stelsel van algehele gemeenschap vallen zijn er geen eigen vermogens en moet enkel de gemeenschap worden verdeeld.

De vereffening en verdeling in de EOT:

De stapsgewijze vereffening en verdeling kan als een aparte afdeling worden opgenomen in de echtscheidingsovereenkomst. Wanneer er geen vergoedingen zijn van de eigen vermogens aan de gemeenschap en andersom kan deze afdeling eruit gelaten worden. We nemen dan bij alle andere gedeeltes van de overeenkomst telkens de regeling op die van toepassing is.