De EOT uitgelicht: Verzekeringen

In de echtscheidingsovereenkomst nemen we een aantal clausules op aangaande verschillende soorten verzekeringen.

Verzekeringen met kapitaalopbouw:

Dit zijn verzekeringen waarbij op een bepaald moment of na een bepaalde gebeurtenis een som geld wordt uitgekeerd aan de verzekeringnemer of een andere begunstigde gekozen door de verzekeringnemer. Dit kan bijvoorbeeld een levensverzekering zijn, een overlijdensverzekering of een groepsverzekering.

Naargelang het huwelijkscontract, de arbeidssituatie van de echtgenoten en hun persoonlijke wensen. Kan het zijn dat ze een regeling wensen op te nemen omtrent de sommen die ooit zullen worden uitgekeerd. Het is mogelijk om deze te verdelen bij helften of op een andere wijze. Indien elke partner eigen verzekeringen heeft afgesloten en zij wensen ieder hun eigen verzekeringen te verzilveren dan kan dit natuurlijk ook. Zelfs bij een huwelijksstelsel van algehele gemeenschap van goederen kunnen echtgenoten afwijken van deze regels voor de verdeling van de verzekerde sommen. Gezien het een EOT betreft zijn de echtgenoten vrij om te kiezen hoe ze omgaan met de verdeling.

Indien de echtgenoten elkaar hebben gekozen als begunstigde voor één van deze verzekeringen is het belangrijk dat zij zelf de verzekeraar contacteren om de begunstigde te wijzigen. Dit zal niet automatisch gebeuren vanwege de echtscheiding.

Overige verzekeringen:

Het is ook belangrijk om de andere lopende verzekeringen te overlopen. Op wiens naam staat de autoverzekering en brandverzekering? Hoe zit het met de schuldsaldoverzekering omtrent gezamenlijk aangekocht onroerend goed?

Men kan best voor zichzelf een opsomming maken van alle verzekeringen. Zo kan je nagaan welke polissen een aanpassing nodig hebben. Dat kan gaan van het aanpassen van de begunstigde, het adres, contactgegevens, voorwaarden, verzekerd bedrag,…

Bij de brandverzekering is het belangrijk om te weten dat je maar kan verzekeren wat je in eigendom hebt. Indien er een overname van het huis gepland is dan is het cruciaal dat beide echtgenoten op de brandpolis blijven staan tot de overdracht van eigendom helemaal rond is. Indien je te vroeg de polis aanpast en je hebt nog niet de volledige eigendom, dan ben je maar voor de helft verzekerd. Alle eigenaars moeten dus ten alle tijden opgenomen zijn als verzekerde.

Indien er nog polissen zijn die nog één keer samen moeten worden betaald dan nemen we de modaliteiten hierover op in de overeenkomst. Zo kan er geen discussie zijn op het moment dat deze rekeningen toekomen.