De EOT uitgelicht: De huurwoning

Wat moet er gebeuren met de gehuurde gezinswoning bij scheiding ? In dit artikel bespreken we de mogelijke scenario’s.

Gezamenlijk gehuurde woning:

Jullie huren samen een woning en deze doet dienst als de gezinswoning. Nu beslissen jullie om uit elkaar te gaan. Wat nu ?

In de echtscheidingsovereenkomst nemen we de volledige regeling op omtrent de gezinswoning. We moeten een antwoord formuleren op volgende vragen:

 • Wie zal de huishuur betalen ?
 • Wonen jullie nog samen en voor hoelang ?
 • Wie zal de huishuur betalen/het contract overnemen ?
 • Wie zal degene zijn die gaat verhuizen ?
 • Wat met bewonerskosten zoals gas/elektriciteit/verzekeringen/,…
 • Wat wensen jullie met de huurwaarborg te doen ?

Jullie zijn vrij om te beslissen welke regeling jullie willen treffen omtrent al deze vragen. Indien het een gezamenlijk gehuurde gezinswoning is dan moeten we wel de antwoorden op deze vragen opnemen. De gezinswoning heeft namelijk een speciaal beschermd statuut. Het is aan te raden te werken met specifieke data en/of voorwaarden. Bijvoorbeeld tot wanneer de verhuizende partner tijd heeft om een nieuwe woning te vinden. Doe je dit niet, dan kan de ex-partner niet zomaar uit het huis gezet worden. Zelfs indien jullie nog goed overeenkomen is het niet opportuun om oneindig te moeten blijven samenwonen omdat de gesloten overeenkomst niet uitgebreid genoeg was.

Het beantwoorden van al deze vragen tot in de details kan dus toekomstige discussies vermijden tussen ex-partners.

Praktisch gezien zijn er enkele belangrijke stappen die jullie als huurders dienen te nemen.

 • De verhuurder op de hoogte brengen.
 • De verhuurder vragen wat de mogelijkheden zijn om het contract over te nemen.
 • De huurwaarborg bespreken met de verhuurder.
 • Samen naar de bank toegaan indien van toepassing om de rekening waarop de huurwaarborg vaststaat te corrigeren (mogelijks één naam laten schrappen).
 • Verzekeraars contacteren om de nodige poliswijzigingen te doen (bijvoorbeeld de brandverzekering overzetten naar de juiste naam, verzekerd bedrag laten aanpassen,..)
Alleen gehuurde gezinswoning:

Wanneer maar één van beide partners de woning huurt moeten we bovenstaande zaken niet verplicht opnemen in de overeenkomst. Het is geen wettelijke verplichting, maar dat wil niet zeggen dat dit een goed idee is.

We beantwoorden best toch alle vragen die nog aan de orde zijn. Zowel de financiële regeling als de praktische zaken omtrent verhuis en dergelijke.

Op die manier is er meteen duidelijkheid voor beide ex-partners en kunnen er hierover geen discussies ontstaan.