De EOT uitgelicht: Beleggingen

Wat doen we met onze beleggingen nu we gaan scheiden ? Er zijn veel mogelijkheden om met de verdeling om te gaan.

Beleggingen worden vaak aangekocht met het oog op winst op lange termijn. De aandelenmarkt kan ook volatiel zijn. Het is daarom niet aangewezen om alle beleggingen van de hand te doen op het moment van de echtscheiding.

Verdeling na het verstrijken van een bepaalde termijn:

Een eerste mogelijkheid is om op te nemen dat de opbrengst van de beleggingen worden verdeeld na het verstrijken van een bepaalde termijn. Wensen jullie de beleggingen nog een aantal jaren te behouden zodat ze meer rendement kunnen opbrengen ? Dan kan dit zo bedongen worden in jullie echtscheidingsovereenkomst. We noteren de specifieke datum waarop jullie wensen te verkopen en hoe de opbrengsten zullen worden verdeeld.

Verdeling onder bepaalde voorwaarden:

Vaak hebben cliënten een bepaald rendement in gedachte dat ze wensen te behalen. Als dit het geval is kunnen we een clausule opnemen waarin de specifieke voorwaarden worden opgenomen. Zodra deze gebeurtenis zich voordoet worden de beleggingen van de hand gedaan en worden de opbrengsten verdeeld zoals bedongen in de overeenkomst. Een voorbeeld is het kiezen van een bepaalde opbrengst of een bepaald percentage van rendement op de totale inleg.

Beleggingen compenseren met andere roerende goederen:

Wanneer één van de echtgenoten de beleggingen wenst te behouden of de beleggingen zijn betaald met gemeenschappelijke gelden, dan kan compensatie met andere roerende goederen een uitkomst zijn. Naargelang de waarde van de portefeuille kan een afkoopbedrag bedongen worden of bepaalde fysieke goederen kunnen worden toegekend aan de echtgenoot/echtgenote die de beleggingen opgeeft.

Al deze mogelijkheden gaan uit van een situatie waar de beleggingen samen zijn aangegaan of met gemeenschappelijke gelden zijn aangekocht. Indien elke partner eigen beleggingen heeft en deze zo wenst te behouden dan kan dit natuurlijk ook.