De EOT uitgelicht: Het wettelijk pensioen

Waarom moeten we een regeling opnemen omtrent onze pensioenen en wat zijn de mogelijkheden?

Een echtscheiding kan op alle leeftijden op ons pad komen. Indien we nog jong zijn denken we vaak nog niet aan ons pensioen.
Het is niet het eerste waar mensen aan denken wanneer ze gaan scheiden.

Toch is het belangrijk om hier een regeling over op te nemen en er goed over na te denken.

Hieronder beschrijf ik alvast enkele scenario’s en opties om te overwegen.

Beide partners bouwen een eigen pensioen op:

Wanneer beide partners eigen pensioenrechten opbouwen als zelfstandige, werknemer of uitkeringsgerechtigde, dan kunnen zij bij het bereiken van de pensioenleeftijd rekenen op een wettelijk pensioen. Afhankelijk van hoeveel jaren ze hebben gewerkt en hoe hoog de inkomsten waren gedurende deze tijd krijgen ze een individueel pensioen van de overheid. Elke maand krijgen ze dit vaste bedrag op de rekening gestort.

Wanneer beide partners een eigen pensioen kunnen opbouwen kunnen zij dit zo opnemen in de overeenkomst. We nemen dan op dat ze zullen zorgen voor hun eigen pensioenopbouw en dat ze later niet gehouden zijn tot betalingen hiervoor aan elkaar.

Een van de partners bouwt geen eigen pensioen op:

De situatie is anders wanneer de ene partner wel een pensioen opbouwt voor zichzelf en de andere partner niet.
Tijdens het huwelijk vormt dit geen probleem. De partner zonder eigen rechten kan ten laste vallen bij de partner en zo genieten van rechten bij het ziekenfonds. De werkende partner bouwt een gezinspensioen op om in het onderhoud van heel het gezin te voorzien.

Zolang men gehuwd blijft is dit een goede regeling. Maar wat als deze partners beslissen om te scheiden?
De partner die tot dan toe geen eigen rechten heeft opgebouwd blijft achter zonder iets. De vraag is dan hoe oud hij/zij is en hoeveel tijd er nog rest om een eigen pensioen op te bouwen. Je hebt minstens 30 gewerkte jaren nodig om van een minimumpensioen te genieten en 45 jaar om een volwaardig pensioen te verkrijgen. Wat als het onmogelijk is om nog zoveel jaren te werken? Wat als de persoon in kwestie om een bepaalde reden niet kan werken?

Om deze redenen is het belangrijk om de toekomstige scenario’s te bespreken. Vaak kiezen gezinnen ervoor om het met één inkomen te stellen terwijl de andere partner de taak op zich neemt om het huis te runnen en voltijds voor de kinderen te zorgen.
Alhoewel dit een voltijdse baan is krijgt de thuisblijvende partner er spijtig genoeg geen pensioen voor in de plaats.

In deze situaties kan het dus een goed idee zijn om een financiële regeling te treffen voor later. Dit kan een maandelijks bedrag zijn dat door de rechthebbende partner zal worden voldaan aan de echtgenoot zonder pensioenrechten. Het kan ook een eenmalige uitkering zijn, een stuk onroerend goed of enige andere vorm van geldelijke compensatie.

Op die manier kan er toch een vorm van zekerheid worden ingebouwd voor de partner die de kans op een loopbaan heeft laten liggen om voor het gezin te zorgen.