De ouderschapsovereenkomst

Wat is een ouderschapsovereenkomst?

De ouderschapsovereenkomst regelt minstens drie belangrijke aspecten van de regeling omtrent de gemeenschappelijke kinderen. 

  1. de gezagsregeling
  2. de kostenregeling
  3. de verblijfsregeling

Wanneer heb je een ouderschapsovereenkomst nodig?

Een ouderschapsovereenkomst is enkel verplicht wanneer gehuwde partners uit de echt scheiden. In dit geval kan de ouderschapsovereenkomst door de familiale bemiddelaar worden opgemaakt en maakt deze deel uit van de EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming). De volledige akte inclusief de ouderschapsovereenkomst kan dan worden gehomologeerd door de rechter. 

Als je wettelijk samenwonend was of feitelijk samenwonend, ook dan is een ouderschapsovereenkomst een goede keuze als het gaat om jullie gemeenschappelijke kinderen. Dit is wettelijk niet verplicht, maar zo kan je de afspraken afdwingbaar maken en zijn er duidelijke regels waaraan beide ouders zich dienen te houden. 

Ouderschapsovereenkomst bij de bemiddelaar

De bemiddelaar kan jullie begeleiden om een ouderschapsovereenkomst op te maken die een weerspiegeling vormt van jullie eigen wensen. Jullie nemen zo jullie eigen lot in handen en laten de beslissingen over jullie kinderen niet over aan de rechtbank. Het zijn uiteindelijk toch de ouders die weten wat het beste is voor hun kinderen. 

De bemiddelaar helpt niet alleen bij de juridische aspecten van de overeenkomst maar, zorgt ook voor een betere communicatie tussen partijen als er conflicten rijzen. 

Wij zorgen voor de volledige afhandeling van het dossier van A tot Z. Alle juridische documentatie, de communicatie en neerlegging bij de rechtbank en het omzetten van jullie wensen in een correcte en sluitende overeenkomst. Jullie hoeven dus enkel tot afspraken te komen, al de rest wordt voor jullie in orde gebracht. Hoeveel afspraken er nodig zijn hangt steeds af van hoe snel partijen tot afspraken en oplossingen komen.

Wil je graag meer informatie ? Neem dan vrijblijvend contact op met de praktijk per mail: info@bemiddeling-geerts.be of telefonisch: 0485531063 of via onze website: www.bemiddeling-geerts.be