De samenwoningsovereenkomst:

In dit artikel bespreken we de samenwoningsovereenkomst en de mogelijkheden die er bestaan voor wettelijke samenwoners en feitelijke samenwoners.

De samenwoningsovereenkomst is een overeenkomst die je kan opstellen om de regels van jullie samenwoning in vast te leggen. Gezien er bij het samenwonen geen uitgebreide wettelijke regeling voorzien is, kan je op deze manier toch een zekerheid inbouwen omtrent de vermogensrechtelijke zaken die er bij deze vaak voorkomende vorm van samenleven komen kijken. Je kan het vergelijken met een huwelijkscontract maar dan voor ongehuwden.

Zoals je in vorige artikels al kon lezen zijn er grote verschillen tussen wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen. Hieruit volgt dat ook bij het opstellen van een samenwoningsovereenkomst er enkele verschillen van toepassing zijn. We bespreken deze twee dus apart.

De samenwoningsovereenkomst voor wettelijk samenwonenden:

In deze overeenkomst kan je vele zaken regelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Welke goederen persoonlijk bezit zijn en welke gemeenschappelijk.
– Hoeveel geld er maandelijks op een gemeenschappelijke rekening zal gestort worden.
-Hoe de kosten omtrent de kinderen zullen geregeld worden.
-……

Een belangrijk aspect is dat deze overeenkomst door de notaris moet worden bekrachtigd. Daarna wordt deze geregistreerd in het bevolkingsregister.

De samenwoningsovereenkomst voor feitelijk samenwonenden:

Ook feitelijk samenwonenden kunnen opteren voor een samenwoningsovereenkomst. Men kan net zoals wettelijke samenwoners uitgebreide regels laten opstellen omtrent de samenwoning. Feitelijk samenwonenden hebben hier misschien nog het meeste baat bij omdat er voor hen geen wettelijke regeling getroffen is in het Burgerlijk Wetboek. Ze genieten geen enkele wettelijke bescherming.

Het grote verschil met de wettelijk samenwonenden is dat feitelijk samenwonenden niet verplicht zijn om de overeenkomst via een notaris te laten bekrachtigen. Dit gebrek aan vormvereisten vloeit voort uit het feit dat er geen wettelijke regeling is voor hen.
Willen jullie graag een regeling op papier zetten omtrent jullie samenwoning ? Neem dan contact op met een notaris om jullie hier in bij te staan.

Heb je vragen voor ons, contacteer ons vrijblijvend. We helpen je graag verder.