EOT versus EOO

In dit artikel bekijken we de verschillen tussen de EOT of echtscheiding met onderlinge toestemming en de EOO of echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting.

De EOT of echtscheiding met onderlinge toestemming:

De echtscheiding met onderlinge toestemming is mijn inziens de beste manier om uit het huwelijk te stappen. Een erkend bemiddelaar kan jullie hierin bijstaan. Bij deze vorm van echtscheiding neem je zelf het beslissingsrecht in handen. Ongeacht de manier waarop je huwelijksstelsel geregeld is kan je toch zelf beslissingen nemen over de wijze van verdeling van de goederen, de onroerende goederen en de beslissingen omtrent de kinderen.

Deze vorm van de echtscheiding geeft jullie de mogelijkheid om de rechtbank en een lange juridische strijd te vermijden. Het logische voordeel dat hierbij komt kijken, is het financiële gedeelte van de echtscheiding. Het is algemeen geweten dat de kosten van een echtscheiding via de rechtbank hoog kunnen oplopen.

De echtscheiding met onderlinge toestemming is voornamelijk weggelegd voor partners die nog samen door één deur kunnen. Als jullie nog goed kunnen communiceren met elkaar en eensgezind zijn over het grootste deel van de beslissingen die moeten genomen worden, dan is deze optie de beste keuze.

In de EOT moeten een aantal zaken verplicht worden opgenomen. Om jullie hier bij te helpen kan je een erkend familiaal bemiddelaar inschakelen. De bemiddelaar zal jullie informeren over jullie rechten, de mogelijkheden die er bestaan om de vermogensrechtelijke kant van de echtscheiding te regelen en ervoor zorgen dat de echtscheiding wordt gehomologeerd door de familierechter, zonder dat jullie zelf in de rechtbank moeten verschijnen.

De EOT regelen via een bemiddelaar is meteen ook de goedkoopste manier om uit de echt te scheiden. Wat zeker niet onbelangrijk is, is de impact van de echtscheiding op de kinderen. Ongeacht de wijze waarop de ouders uit elkaar gaan , valt het niet te ontkennen dat dit altijd een impact zal hebben op de kinderen. Het is dus belangrijk om te trachten de kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen het leed dat dit met zich meebrengt. Wanneer de ouders de echtscheiding onderling regelen en goed blijven communiceren, kan dit een groot deel van het leed wegnemen voor de kinderen die hiermee te maken krijgen.

De EOO of echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting:

De tweede vorm van de echtscheiding die we kennen in het Belgische recht is de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting. Deze versie is aan de orde wanneer de partners niet meer in staat zijn om onderling te beslissen over hun goederen en de regeling omtrent de kinderen. Vaak gaat deze vorm van echtscheiding gepaard met de algemeen gekende vechtscheiding.

Alhoewel men als buitenstaander vaak begrip kan opbrengen voor de woede en frustratie die aanwezig is na bedrog of andere gebeurtenissen die aanvoelen als verraad. Is het steeds aan te raden om toch te proberen om de echtscheiding onderling te regelen.

De voornaamste reden hiervoor is dat de EOO ervoor zorgt dat jullie zelf het beslissingsrecht niet meer in handen hebben. Beide partijen nemen een advocaat onder de arm en deze zullen trachten om voor hun cliënt het beste resultaat te bereiken. Dit kan mogelijks voor één partij voordelig uitdraaien. Het is namelijk de rechter die de beslissingen zal nemen over jullie goederen en zelfs over de verblijfsregeling van de kinderen. Het is duidelijk dat dit bijna nooit zal leiden tot een win-win gevoel bij de ex partners.

De impact die een vechtscheiding heeft op de kinderen is niet te onderschatten. Zelfs wanneer de ouders geen negatieve uitingen doen over elkaar tegen de kinderen, voelen kinderen de spanningen beter aan dan we soms zouden denken en dit al vanaf jonge leeftijd. Hoewel het immens moeilijk kan zijn om je persoonlijke gevoelens als partner opzij te schuiven tijdens de echtscheidingsprocedure, kan het een enorm verschil maken in de beleving van de kinderen zowel tijdens de procedure als op lange termijn.

Als jullie beslist hebben om te scheiden en jullie willen proberen om dit onderling te regelen, dan kan je vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie. Dit kan per mail, via het contactformulier of telefonisch.