Het effect van een (v)echtscheiding op de kinderen:

Wanneer ouders uit elkaar gaan zal dit altijd een impact hebben op de kinderen. Dit feit valt niet te ontkennen. Alle kinderen zijn natuurlijk anders en elk kind zal zijn eigen manier ontwikkelen om met deze veranderingen en nieuwe emoties om te gaan.

Net zoals voor de ouders, is een echtscheiding en de veranderingen die erbij komen kijken een rouwproces voor de kinderen. Dit proces kan enkele jaren duren, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Vaak is dit aan de oppervlakte niet meteen te merken aan elk kind. Gelukkig blijkt uit vele onderzoeken dat de grote meerderheid van kinderen na enkele jaren (meestal 2 à 3 jaar) hun balans terugvinden en gewoon zijn geworden aan de veranderingen in hun leven. Een onderzoek zegt altijd iets in het algemeen en is daarom niet zomaar op elk kind van toepassing. Elk kind kan een scheiding dus op een andere manier ervaren en verwerken, zelfs als de kinderen uit hetzelfde gezin komen.

Omdat elk kind anders is, is het belangrijk dat de ouders rekening houden met de beleving en de gevoelens van elk kind gedurende de echtscheidingsprocedure en daarna. Het is in elk geval zeer belangrijk om te benadrukken dat de kinderen geen schuld treft in deze situatie. Kinderen zoeken namelijk vaak naar een oorzaak voor de breuk van de ouders en als er geen duidelijke externe oorzaak is leggen ze de schuld vaak bij zichzelf.

De echtscheiding brengt bij kinderen heel wat gevoelens teweeg. Angst, woede en frustratie komen vaak aan bod. Deze gevoelens kunnen dus ook een impact hebben op het gedrag van de kinderen. Als ouders is het belangrijk om hier rekening mee te houden en gesprekken aan te gaan met de kinderen omtrent hun gevoelens.

De vechtscheiding:

Wanneer ouders om welke reden dan ook in hoog conflict zijn geraakt met elkaar, heeft dit steeds een grote impact op de kinderen. Kinderen ervaren altijd een impact vanwege de echtscheiding, maar deze impact is des te groter en kan blijvende gevolgend hebben als ze getuige zijn van de conflicten en spanningen tussen de ouders.

Het is dus steeds belangrijk om de kinderen zoveel mogelijk buiten deze conflicten te houden. Het is nefast voor de kinderen wanneer ouders de kinderen betrekken in hun persoonlijke emoties omtrent de andere ouder. Negatieve uitingen tegen de kinderen over de andere ouder zijn dus uit den boze maar vallen spijtig genoeg zeer vaak voor.

Hoe moeilijk het ook is en hoe zwaar de persoonlijke emoties die je ervaart ook zijn. Het is enorm van belang dat ouders steeds de relatie van de kinderen met de ouders gescheiden houden van de onderlinge relatie tussen ex-partners.

De kinderen zien hun moeder en vader in de rol van ouder en niet in hun rol als partner. Hoe negatief de ervaringen met je ex-partner ook waren, de kinderen ervaren deze persoon op een hele andere manier. Het is dus cruciaal om hen niet te betrekken in de partnerrelatie. Kinderen zullen op een bepaalde leeftijd zelf terugkijken en reflecteren op hun jeugd en hun ervaringen. Op dat moment zullen ze zelf tot conclusies komen over hoe hun ouders zijn omgegaan met de echtscheiding en de moeilijke gevoelens die daaraan te pas kwamen. Ongeacht wat ouders hen vertellen zullen ze vaak hun eigen visie hebben op de situatie, zonder dat de ouders hier invloed op uitoefenen.

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie de impact op de kinderen beperken voor zover dit mogelijk is ? Neem vrijblijvend contact op met de praktijk voor meer informatie of een eerste afspraak. Bemiddeling is de beste manier om samen tot oplossingen te komen en te leren om ondanks de hoog opgelopen emoties, met elkaar te blijven communiceren op een constructieve manier.