De EOT uitgelicht: Voertuigen verdelen bij echtscheiding.

In dit onderdeel van de overeenkomst bekijken we welke voertuigen er zijn en hoe we deze gaan verdelen.

Wanneer beide partners een eigen wagen hebben die ze wensen te behouden kunnen we simpelweg een standaard clausule opnemen. Hierin stellen we dat de voertuigen zijn verdeeld en dat aan ieder de voertuigen zijn toebedeeld die op zijn of haar naam zijn ingeschreven.

Het is wel belangrijk dat de voertuigen zijn ingeschreven op naam van de persoon die de wagen gaat behouden. Verder is het cruciaal dat de partijen nagaan op wiens naam de verzekering staat en deze overzetten op de juiste naam indien nodig. Dit is meteen het perfecte moment om de polis te optimaliseren. Men kan medebestuurders schrappen die niet meer met de wagen zullen rijden en het nieuwe adres aan de makelaar doorgeven indien er reeds een feitelijke scheiding is.

Indien er nog afbetalingen lopen op de wagen(s) nemen we ook een clausule op omtrent deze kredieten. We gaan na hoeveel er nog moet worden afbetaald, wie de lening wenst over te nemen en wat de modaliteiten van de overname en afbetaling zullen zijn. We nemen al deze afspraken op in de overeenkomst.

Als er maar één gezinswagen is en beide partners hebben hiervoor betaald dan bedingen we meestal een overnameprijs die degene die de auto wenst te behouden aan de andere partner betaalt. Op die manier is er compensatie voor de gedane investering die kan dienen als bijdrage voor een nieuw voertuig indien nodig. Wanneer je een wagen overneemt van je echtgenoot/echtgenote hoef je geen keuring voor verkoop te doorlopen.

Bij elk dossier starten we met een opsomming van alle voertuigen. We bekijken dan samen of er nog afbetalingen lopen op één van de voertuigen. We bespreken de financiële modaliteiten en zetten alles duidelijk op papier. De partijen zorgen voor de nodige aanpassingen op vlak van verzekeringen en inschrijving van de wagen op de juiste naam.

Er is geen wettelijke regel die de echtgenoten verplicht om de voertuigen op een bepaalde wijze te verdelen. Waardoor partijen altijd de vrijheid hebben om ze te verdelen op de manier die zij het beste achten.