Wettelijk of feitelijk samenwonen:

Er zijn twee vormen van samenwoning gekend in Belgiƫ. De wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. Wat zijn de verschillen en wat is voor jou het beste, wettelijk of feitelijk samenwonen ?

De feitelijke samenwoning:

De feitelijke samenwoning bestaat door het loutere feit dat mensen op hetzelfde adres staan ingeschreven. Zij hebben dus geen specifieke verklaring tot samenwoonst afgelegd op de gemeente en bewonen gewoon hetzelfde pand. 

De feitelijke samenwoning kan perfect aseksueel zijn en kan dus ook bij co-housing of voor mensen die met familie samenwonen. 

De feitelijke samenwoning zorgt niet voor een economische verbondenheid tussen de samenwoners. Er ontstaat geen gemeenschappelijk vermogen. Iedere samenwoner blijft zijn of haar eigen vermogen behouden zoals voordien. Er ontstaan geen wettelijke plichten op vlak van hulp of bijstand zoals die er bij de wettelijke samenwoning wel is.

Het feit dat de feitelijke samenwoning langdurig bestaat doet ook geen rechten ontstaan. Voor koppels die enkel feitelijk samenwonen en gemeenschappelijke kinderen hebben kan dit lastig zijn, zeker als men uit elkaar gaat. Wat men wel kan doen is een samenwoningsovereenkomst opmaken. Zie voor meer informatie het artikel: De samenwoningsovereenkomst voor feitelijk samenwonenden.

Als een feitelijk samenwonend koppel uit elkaar gaat en er zijn gemeenschappelijke kinderen is het aan te raden om een ouderschapsovereenkomst te laten opmaken zodat de kosten en het verblijf van de kinderen voor alle partijen duidelijk op papier staat. Om dit te doen kan je steeds beroep doen op een erkend bemiddelaar. Voor meer informatie of een afspraak op kantoor, neem gerust contact op met onze praktijk. 

Wettelijke samenwoning:

Wettelijk samenwonen kan je doen door een gezamenlijke verklaring tot wettelijke samenwoonst af te leggen bij het gemeentebestuur. Enkel door deze verklaring komt de wettelijke samenwoning tot stand. Hoe lang je met iemand samenwoont maakt geen verschil. Het zal altijd feitelijke samenwoning blijven als er geen verklaring is afgelegd.

Bij wettelijke samenwoning ontstaat er ook geen gemeenschappelijk vermogen. Men blijft ook hier ieders het eigen vermogen behouden en alleen besturen. Voor wettelijke samenwoners heeft de Belgische wetgever wel een minimum aan bescherming ingevoerd via het burgerlijk wetboek. Bepaalde regels van het huwelijksvermogensrecht zijn naar analogie overgenomen voor de samenwoners zodat onder andere de gezinswoning een bescherming zou kunnen genieten.

De wettelijke samenwoning zal je dus al meer bescherming opleveren als koppel dan de feitelijke samenwoning. Wettelijke samenwoners kunnen ook beroep doen op een samenwoningsovereenkomst, deze is wel aan wettelijke vormvereisten onderworpen. Het komt erop neer dat wettelijke samenwoners de overeenkomst via de notaris moeten in orde brengen terwijl feitelijke samenwoners deze vormvereiste niet hoeven te volgen omdat er geen wettelijke basis voor is in het burgerlijk wetboek.

Voor wettelijke samenwoners die uit elkaar gaan en gemeenschappelijke kinderen hebben, is het opnieuw sterk aan te raden om een ouderschapsovereenkomst te laten opmaken via een erkend bemiddelaar. Op deze manier zijn alle regels omtrent de kinderen duidelijk voor iedereen en zijn ze wettelijk afdwingbaar.