Wat is een ouderschapsovereenkomst en waarom hebben we dit nodig?

Iedereen die samen kinderen heeft kan een ouderschapsovereenkomst laten opmaken.
Deze overeenkomst bevat zowel een verblijfsregeling voor de kinderen als een kostenregeling. Wanneer een erkend bemiddelaar de overeenkomst opmaakt kan deze bekrachtigd worden door de rechtbank. Op die manier hebben jullie een afdwingbare ouderschapsovereenkomst waar al jullie afspraken zijn in opgenomen. De bemiddelaar maakt alle nodige documenten op voor jullie en zorgt voor de neerlegging bij de rechtbank.

Voordelen van een ouderschapsovereenkomst:

  • Alle afspraken omtrent de kinderen zijn duidelijk opgenomen in één document.
  • De overeenkomst heeft bewijskracht ten aanzien van de fiscus voor de fiscale regelingen die jullie hebben afgesproken (wie heeft de kinderen ten laste, wie kan alimentatie inbrengen in de belastingaangifte, …)
  • Het vonnis heeft bewijskracht ten aanzien van het kinderbijslagfonds. Zo beslissen jullie zelf aan wie de kinderbijslag moet worden uitgekeerd.

Wat kost een ouderschapsovereenkomst?

De kost van een online ouderschapsovereenkomst bedraagt 875 EUR. Deze kosten zijn inclusief de bijdrage van 24 EUR die bij elke neerlegging wordt aangerekend om bij te dragen aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. Je bent niet verplicht om de overeenkomst te laten bekrachtigen door de rechtbank, indien jullie hiervoor kiezen bedraagt de prijs 855 EUR.

De kost voor dossierneerlegging bij de rechtbank (gerechtskosten) bedraagt 165 EUR. Deze is niet inbegrepen in bovenstaande prijs.

Indien het een wijziging van een bestaande ouderschapsovereenkomst betreft, vallen de gerechtskosten mogelijk weg door de blijvende saisine, geldig voor de meeste vonnissen van de Familierechtbank en van toepassing op alle regelingen omtrent kinderen.

Hoe verloopt een online ouderschapsovereenkomst?

De procedure voor het opmaken van een ouderschapsovereenkomst verloopt in stappen.

STAP1: Toegang tot het platform
  • Log in op het platform met de gegevens die je hebt ontvangen.
  • Kies tussen geschreven en/of video begeleiding op het platform.
  • Voor elk onderdeel van de overeenkomst krijg je advies zodat jullie de juiste keuzes kunnen maken.
  • Jullie vullen aan de hand van de online gids de voorlopige overeenkomst in.
  • Jullie dienen online de voorlopige overeenkomst in, deze komt bij ons terecht voor controle.
  • Lees het schriftelijk advies ter voorbereiding van het online adviesgesprek.
STAP2: Het adviesgesprek

De volgende stap is het bespreken van alle zaken die in de ouderschapsovereenkomst komen te staan. Tijdens dit gesprek overlopen we de voorlopige overeenkomst die jullie online hebben ingevuld. Ik vul aan met praktisch en juridisch advies zodat jullie een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over elk topic.

Ik neem de hele overeenkomst op voorhand door en bezorg ter voorbereiding van onze vergadering al een schriftelijk advies dat jullie kunnen doornemen. Voor elke situatie kan u dus rekenen op een gepersonaliseerde aanpak en een correct juridisch advies.

STAP3: Opmaak VAN DE definitieve OVEREENKOMST

Het is belangrijk dat u de gehele inhoud van de overeenkomst begrijpt, alsook de juridische gevolgen van alle gemaakte keuzes. Pas wanneer u volledig op de hoogte bent van alles wat in de overeenkomst werd opgenomen en zich hierbij comfortabel voelt, wordt overgegaan tot ondertekening van de definitieve overeenkomst.

STAP4: INDIENING BIJ DE RECHTBANK

De ouderschapsovereenkomst en de bijhorende documenten kunnen worden voorgelegd bij de rechtbank. De bemiddelaar behartigt dit volledig, u hoeft dus geen stappen meer te ondernemen. Niet-gehuwde moeten soms nog voor de rechtbank verschijnen. Indien jullie niet worden opgeroepen zal de hele procedure schriftelijk verlopen en u wordt per brief op de hoogte gebracht van het vonnis door de rechtbank.

Voor samenwonenden die een ouderschapsovereenkomst hebben laten opmaken is deze stap optioneel. Homologatie (rechterlijke bekrachtiging en goedkeuring van de overeenkomst) door de Familierechtbank is niet verplicht.

De overeenkomst neerleggen bij de rechtbank zorgt ervoor dat de afspraken omtrent de kinderen afdwingbaar worden. Dit geeft de overeenkomst meer kracht en zorgt voor meer zekerheid. Ik adviseer cliënten dus steeds om dit te doen. De uiteindelijke keuze is natuurlijk steeds aan de cliënten zelf.