Wat is een ouderschapsovereenkomst en waarom hebben we dit nodig ?

Iedereen die samen kinderen heeft kan een ouderschapsovereenkomst laten opmaken.
Deze overeenkomst bevat zowel een verblijfsregeling voor de kinderen als een kostenregeling. Wanneer een erkend bemiddelaar de overeenkomst opmaakt kan deze bekrachtigd worden door de rechtbank. Op die manier hebben jullie een rechtsgeldige ouderschapsovereenkomst waar al jullie afspraken zijn in opgenomen. De bemiddelaar maakt alle nodige documenten op voor jullie en zorgt voor de neerlegging bij de rechtbank.

Voordelen van een ouderschapsovereenkomst;

  • Alle afspraken omtrent de kinderen zijn duidelijk opgenomen in een afdwingbare overeenkomst.
  • De overeenkomst heeft bewijskracht ten aanzien van de fiscus voor de fiscale regelingen die jullie hebben afgesproken (wie heeft de kinderen ten laste, wie kan alimentatie inbrengen in de belastingaangifte,…)
  • Het vonnis heeft bewijskracht ten aanzien van het kinderbijslagfonds. Zo beslissen jullie zelf aan wie de kinderbijslag moet worden uitgekeerd.

Wat kost een ouderschapsovereenkomst ?

De bemiddelingsgesprekken: Elke sessie duurt 1 uur en kost 90 euro. Het aantal gesprekken hangt af van hoe vlot men samen tot afspraken komt.

De opmaak van de overeenkomst: Voor de opmaak van de ouderschapsovereenkomst en de andere juridische documenten die nodig zijn voor de neerlegging bij de rechtbank wordt een vaste kost van 375 euro aangerekend.

De gerechtskosten: De kosten voor de rechtbank bedragen 185 euro. Dit is inclusief de 24euro die bij de neerlegging van een dossier moet worden voldaan voor de bijdrage aan het fonds voor 2delijnsbijstand. Indien het een wijziging van een bestaande ouderschapsovereenkomst betreft kunnen de gerechtskosten wegvallen door het systeem van de blijvende saisine die van toepassing is op alle regelingen omtrent de kinderen.

Hoe verloopt het regelen van een ouderschapsovereenkomst ?

De procedure voor het opmaken van een ouderschapsovereenkomst verloopt in stappen.

STAP1: HET EERSTE GESPREK

Tijdens het eerste gesprek komen volgende zaken aan bod:

  • kennismaking
  • jullie krijgen informatie rond de te maken afspraken en het verloop van de procedure.
  • We bespreken de totaalprijs van de ouderschapsovereenkomst die jullie mogen verwachten.
  • We bespreken jullie situatie en beantwoorden de vragen die jullie hebben.
  • Indien er nog tijd rest en jullie dit wensen starten we meteen met de besprekingen.
STAP2: DE BEMIDDELINGSGESPREKKEN

Tijdens de volgende gesprekken bespreken we alle onderwerpen die we moeten opnemen in jullie overeenkomst. Het gaat dan onder andere over de verblijfsregeling van de kinderen, de fiscale regeling (alimentatie, kinderbijslag, kinderen ten laste, domicilie,…) en de kostenregeling.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van jullie persoonlijke situatie. Wanneer we vlot tot afspraken komen kan dit al op 2 à 3 gesprekken. Als de communicatie moeilijker verloopt zijn er wat meer gesprekken nodig.

STAP3: ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST

Tijdens het laatste gesprek lezen we samen de volledige overeenkomst. Het is belangrijk dat jullie de gehele inhoud van de overeenkomst begrijpen alsook de juridische gevolgen van alle gemaakte keuzes. Pas als jullie volledig op de hoogte zijn van alles wat in de overeenkomst is opgenomen en zich hierbij comfortabel voelen kunnen we overgaan tot ondertekening.

Indien er nog wijzigingen moeten gebeuren kan dit natuurlijk nog steeds. We ronden de gesprekken pas af als beide partijen tevreden zijn met de gemaakte afspraken en de inhoud van de overeenkomst.

STAP4: INDIENING BIJ DE RECHTBANK

Voor feitelijk of wettelijk samenwonenden is deze stap optioneel. Samenwonenden zijn niet verplicht om de ouderschapsovereenkomst neer te leggen bij de rechtbank. Een onderlinge overeenkomst kan volstaan.

De overeenkomst neerleggen bij de rechtbank zorgt ervoor dat de afspraken omtrent de kinderen afdwingbaar worden. Dit geeft de overeenkomst meer kracht en zorgt voor meer zekerheid. Ik adviseer cliënten dus steeds om dit te doen. De uiteindelijke keuze is natuurlijk steeds aan de cliënten zelf.

Meer informatie ?


Wil je graag meer informatie of wens je een afspraak te maken ? Neem vrijblijvend contact op voor al je vragen .

Voor meer informatie over mijn vormingen en opleidingen kan u klikken op deze link.