Als toekomstige ex-partners neemt u liever de juiste beslissingen voor de kinderen en vermogens nadat u onderling beslist heeft te scheiden. Een bemiddelde echtscheiding met onderlinge toestemming is in dit geval de beste keuze.

Door te kiezen voor een EOT (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming) onder begeleiding van een erkend bemiddelaar neemt u zelf het heft in handen en beslist u op een geïnformeerde en transparante manier over uw toekomst en die van uw kinderen.

De belangrijkste voordelen van scheiden met begeleiding en bemiddeling:

 • U vermijdt een vechtscheiding.
 • U en uw toekomstige ex-partner delen één vaste contactpersoon. Deze onafhankelijke bemiddelaar zoekt samen met u mee naar de beste oplossingen voor beide partijen.
 • De bemiddelaar regelt de echtscheiding voor u van A tot Z. Voor de rechtbank hoeft u niet te verschijnen en de bemiddelaar behartigt alle juridische aspecten van de echtscheidingsprocedure.
 • Het leed dat vele kinderen ervaren bij een echtscheiding wordt in dit geval beperkt tot een absoluut minimum dankzij het voorkomen van een strijd tussen de ouders.
 • De kostprijs van een bemiddelde echtscheiding ligt aanzienlijk lager dan de kost van een vechtscheiding.
 • De procedure neemt noemenswaardig minder van uw tijd in beslag en u heeft zeggenschap in het tempo.
 • Als ouders weet u zelf wat het beste is voor uw kinderen, alle finale beslissingen worden dus ook door u genomen.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgt u juridisch advies specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Bij een EOT worden een aantal zaken verplicht overeengekomen. Hier vindt u de checklist voor het opmaken van de EOT. Klik hier om de pdf-versie te openen. U kan zo al eens bekijken welke onderwerpen behandeld worden tijdens de gesprekken.


Hoeveel kost een echtscheiding met onderlinge toestemming?

De bemiddelingsgesprekken

Elke sessie duurt 1 uur en bedraagt 90 EUR. Het aantal sessies is afhankelijk van hoe vlot de partijen tot een compromis komen.

Opmaak EOT & juridische documentatie

 • Voor de opmaak van de EOT en de bijhorende juridische documenten wordt een vaste kost van 375 EUR aangerekend.
 • De gerechtskosten: De gerechtskosten om de echtscheiding neer te leggen bij de rechtbank bedragen 185 EUR. Deze kosten zijn inclusief de bijdrage van 24 EUR die bij elke neerlegging wordt aangerekend om bij te dragen aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.
 • De notariskosten: in het geval er onroerend goed aanwezig is, kan het zijn dat er een notariële akte moet worden toegevoegd aan de echtscheidingsovereenkomst. In dat geval zullen dus ook nog notariskosten van toepassing zijn.

Hoe verloopt de echtscheiding met onderlinge toestemming ?

Het bemiddelingsproces om de echtscheiding te regelen wordt afgehandeld in de volgende stappen:

STAP1: HET EERSTE GESPREK

Tijdens het eerste gesprek komen volgende zaken aan bod:

 • U krijgt informatie rond de te maken afspraken en het verloop van de procedure.
 • We bespreken de totaalprijs van de echtscheiding die u kan verwachten.
 • We bespreken uw situatie en de mogelijke vragen die u heeft worden beantwoord.
 • U ontvangt een digitale checklist met alle onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt.
 • Indien er nog tijd rest en u dit wenst, kunnen de besprekingen meteen gestart worden.
STAP2: DE BEMIDDELINGSGESPREKKEN

De volgende stap is het bespreken van alle zaken die in de echtscheidingsovereenkomst komen te staan. Het aantal gesprekken dat nodig is, hangt steeds af van hoe vlot de partijen instemmen met afspraken. Cliënten die nog op goede voet met elkaar communiceren kiezen er vaak voor om buiten de bemiddelingsgesprekken samen de checklist te overlopen om al zoveel mogelijk onderling af te stemmen. Tijdens de gesprekken overlopen we deze afspraken samen en vul ik ze aan met praktisch en juridisch advies, voor een optimaal resultaat.

Wanneer cliënten onderlinge communicatie als moeilijk ervaren kiezen we ervoor om alle onderwerpen tijdens de bemiddelingsgesprekken te bespreken om conflicten te vermijden. Voor elke situatie kan u dus rekenen op een gepersonaliseerde aanpak.

STAP3: ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST

Tijdens het laatste gesprek doorlopen we samen de volledige overeenkomst. Het is belangrijk dat u de gehele inhoud van de overeenkomst begrijpt, alsook de juridische gevolgen van alle gemaakte keuzes. Pas wanneer u volledig op de hoogte bent van alles wat in de overeenkomst werd opgenomen en zich hierbij comfortabel voelt, wordt overgegaan tot ondertekening.

Indien er toch nog wijzigingen aan de orde zijn, kan dit natuurlijk steeds. We ronden de gesprekken pas af als beide partijen tevreden zijn met de gemaakte afspraken en de inhoud van de overeenkomst.

STAP4: INDIENING BIJ DE RECHTBANK

De echtscheidingsovereenkomst en de bijhorende documenten kunnen worden voorgelegd bij de rechtbank. De bemiddelaar behartigt dit volledig, u hoeft dus geen stappen meer te ondernemen. Gehuwden hoeven niet voor de rechtbank te verschijnen. De hele procedure verloopt schriftelijk en u wordt per brief op de hoogte gebracht van het vonnis.

Voor samenwonenden die een ouderschapsovereenkomst hebben laten opmaken is deze stap optioneel. Homologatie (rechterlijke bekrachtiging en goedkeuring van de overeenkomst) door de Familierechtbank is niet verplicht.

Echtscheiding met onderlinge toestemming aanvragen:

Voor meer informatie of om een afspraak te maken, neem vrijblijvend contact.

Meer informatie over de bemiddelaar vindt u hier.