Voor gehuwden die besloten hebben om de echtscheiding in te zetten zijn er meerdere mogelijkheden. Er is de EOT, dit staat voor echtscheiding met onderlinge toestemming. Deze manier van uit de echt te scheiden kan volledig via bemiddeling verlopen. Er is ook de EOO, wat staat voor echtscheiding door onherstelbare ontwrichting. In dit geval zal de rechter de beslissingen nemen. Gezien het bij een echtscheiding gaat om hoogstpersoonlijke zaken en om het welzijn van de kinderen is het aangewezen om te trachten de echtscheiding onderling te regelen. Het zijn namelijk de ouders die hun kinderen het beste kennen en weten wat goed is voor hen.

Door te kiezen voor een EOT onder begeleiding van een erkend bemiddelaar nemen jullie zelf het heft in handen en beslissen jullie zelf over jullie toekomst en die van de kinderen. Op deze manier kan ook een vechtscheiding vermeden worden. Er komen geen advocaten aan te pas waardoor de kostprijs van de echtscheiding tot een minimum beperkt wordt en ook het leed dat de kinderen ervaren door de echtscheiding kan op deze manier verzacht worden.

In een EOT moeten een aantal zaken verplicht worden overeengekomen. Hier kan u de checklist vinden voor het opmaken van de EOT. Klik hier om de pdf versie te openen.

Wat kost bemiddeling ?

Het eerste gesprek is steeds vrijblijvend en duurt 1 uur. De kost van 90 euro is steeds op het einde van het gesprek te betalen. Dit kan met cash of via bancontact.
Het ereloon van de bemiddelaar bedraagt steeds 90 euro per uur voor alle verdere gesprekken.
Voor de opmaak van de EOT en/of andere juridische documenten wordt een forfait van 360 euro aangerekend. De totale kostprijs van de gehele bemiddeling bespreken we op voorhand om de klant een duidelijk idee te geven van de kosten.

De rolrechten (gerechtskosten) die nodig zijn om de echtscheiding neer te leggen bij de rechtbank bedragen 165 euro. Deze kost betaal je niet aan de bemiddelaar maar rechtstreeks aan de rechtbank, zij sturen de rekening naar je toe.

Fonds voor 2delijnsbijstand: Iedereen die een neerlegging doet bij de rechtbank moet bijdragen aan het fonds voor 2delijnsbijstand. Deze bijdrage bedraagt 20 euro. Gezien deze kost al bij de neerlegging moet gebeuren betaal je deze wel aan de bemiddelaar zodat de neerlegging sneller kan plaatsvinden.

Notariskosten: Als er onroerend goed aanwezig is, dan kan het zijn dat er een notariƫle akte moet worden toegevoegd aan de echtscheidingsovereenkomst. In dat geval zullen er dus ook nog notariskosten van toepassing zijn.

EOT onder begeleiding van een erkend bemiddelaar:

Voor meer informatie omtrent bemiddeling en de echtscheiding met onderlinge toestemming. Neem vrijblijvend contact op met ons voor al uw vragen.

U kan meer informatie vinden over mijn opleidingen en vormingen via deze link.