Hebben jullie besloten om de echtscheiding aan te vragen en willen jullie zelf de beslissingen nemen over jullie kinderen en vermogens ? Dan is een echtscheiding met onderlinge toestemming via bemiddeling de beste keuze.

Door te kiezen voor een echtscheiding met onderlinge toestemming of EOT onder begeleiding van een erkend bemiddelaar nemen jullie zelf het heft in handen en beslissen jullie zelf over jullie toekomst en die van de kinderen.

Enkele voordelen van scheiden via bemiddeling:

 • Jullie vermijden een vechtscheiding.
 • Samen hebben jullie één vaste contactpersoon. Namelijk een onafhankelijk bemiddelaar die meezoekt naar de beste oplossingen voor beide partijen.
 • De bemiddelaar regelt de echtscheiding voor jullie van A tot Z. Jullie hoeven niet voor de rechtbank te verschijnen en de bemiddelaar zorgt voor alle juridische aspecten van de echtscheidingsprocedure.
 • Het leed dat de kinderen ervaren door de echtscheiding wordt beperkt tot een minimum door een strijd tussen de ouders te vermijden.
 • De kostprijs van de echtscheiding via bemiddeling ligt aanzienlijk lager dan de kost van een vechtscheiding.
 • De procedure neemt geen lange periode van jullie tijd in beslag en jullie bepalen zelf het tempo.
 • Jullie nemen zelf alle beslissingen omtrent de kinderen. Als ouders weten jullie namelijk zelf wat het beste is voor jullie kinderen.
 • Jullie ontvangen tijdens de gesprekken juridisch advies specifiek afgestemd op jullie persoonlijke situatie.

In een EOT moeten een aantal zaken verplicht worden overeengekomen. Hier kunnen jullie de checklist vinden voor het opmaken van de EOT. Klik hier om de pdf versie te openen. Zo kunnen jullie al bekijken welke onderwerpen besproken worden tijdens de bemiddelingsgesprekken.

Wat kost de echtscheiding met onderlinge toestemming ?

 • De bemiddelingsgesprekken: Elke sessie duurt 1 uur en kost 90 euro. Hoeveel sessies nodig zijn hangt af van hoe vlot men samen tot afspraken komt.
 • Opmaak EOT & juridische documentatie:
  Voor de opmaak van de EOT en de bijhorende juridische documenten wordt een vaste kost van 360 euro aangerekend.
 • De gerechtskosten: De gerechtskosten om de echtscheiding neer te leggen bij de rechtbank bedragen 185 euro. Deze kosten zijn inclusief de bijdrage van 20 euro die bij elke neerlegging wordt aangerekend om bij te dragen aan het fonds voor 2delijnsbijstand.
 • De notariskosten: Als er onroerend goed aanwezig is, dan kan het zijn dat er een notariële akte moet worden toegevoegd aan de echtscheidingsovereenkomst. In dat geval zullen er dus ook nog notariskosten van toepassing zijn.

Hoe verloopt de echtscheiding met onderlinge toestemming ?

Het bemiddelingsproces om de echtscheiding te regelen verloopt in stappen.

STAP1: HET EERSTE GESPREK

Tijdens het eerste gesprek komen volgende zaken aan bod:

 • kennismaking
 • jullie krijgen informatie rond de te maken afspraken en het verloop van de procedure.
 • We bespreken de totaalprijs van de echtscheiding die jullie mogen verwachten.
 • We bespreken jullie situatie en beantwoorden de vragen die jullie hebben.
 • Jullie ontvangen een digitale checklist met alle onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt.
 • Indien er nog tijd rest en jullie dit wensen starten we meteen met de besprekingen.
STAP2: DE BEMIDDELINGSGESPREKKEN

De volgende stap is het bespreken van alle zaken die in de echtscheidingsovereenkomst komen te staan. Het aantal gesprekken die nodig zijn hangt steeds af van hoe vlot jullie tot afspraken komen. Cliënten die nog goed met elkaar communiceren kiezen er vaak voor om buiten de bemiddelingsgesprekken samen de checklist te overlopen om al zoveel mogelijk onderling af te stemmen. Tijdens de gesprekken overlopen we deze afspraken samen en bezorg ik jullie praktisch en juridisch advies over deze afspraken. Op deze manier kunnen de afspraken geoptimaliseerd worden.

Wanneer cliënten de onderlinge communicatie als moeilijk ervaren kiezen we ervoor om alle onderwerpen tijdens de bemiddelingsgesprekken te bespreken om conflicten te vermijden. Voor elke situatie is er dus een gepersonaliseerde aanpak.

Zo komen we op een aantal gesprekken tot een rechtvaardige overeenkomst voor beide partijen.

STAP3: ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST

Tijdens het laatste gesprek lezen we samen de volledige overeenkomst. Het is belangrijk dat jullie de gehele inhoud van de overeenkomst begrijpen alsook de juridische gevolgen van alle gemaakte keuzes. Pas als jullie volledig op de hoogte zijn van alles wat in de overeenkomst is opgenomen en zich hierbij comfortabel voelen kunnen we overgaan tot ondertekening.

Indien er nog wijzigingen moeten gebeuren kan dit natuurlijk nog steeds. We ronden de gesprekken pas af als beide partijen tevreden zijn met de gemaakte afspraken en de inhoud van de overeenkomst.

STAP4: INDIENING BIJ DE RECHTBANK

De echtscheidingsovereenkomst en de bijhorende documenten kunnen naar de rechtbank vertrekken. De bemiddelaar zorgt hiervoor. Zelf hoeven jullie geen stappen meer te ondernemen. Gehuwden hoeven niet voor de rechtbank te verschijnen. De hele procedure verloopt schriftelijk en jullie worden per brief op de hoogte gebracht van het vonnis.

Voor samenwonenden die een ouderschapsovereenkomst hebben laten opmaken is deze stap optioneel. Homologatie bij de rechtbank is niet verplicht.

Echtscheiding met onderlinge toestemming aanvragen:

Voor meer informatie of om een afspraak te maken, neem vrijblijvend contact op met ons voor al uw vragen.

U kan meer informatie vinden over mijn opleidingen en vormingen via deze link.