Als toekomstige ex-partners neemt u liever de juiste beslissingen voor de kinderen en vermogens nadat u onderling beslist heeft te scheiden. Een bemiddelde echtscheiding met onderlinge toestemming is in dit geval de beste keuze.

Door te kiezen voor een EOT (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming) onder begeleiding van een erkend bemiddelaar neemt u zelf het heft in handen en beslist u op een geïnformeerde en transparante manier over uw toekomst en die van uw kinderen.

De belangrijkste voordelen van scheiden met begeleiding en bemiddeling:

 • U vermijdt een vechtscheiding.
 • U en uw toekomstige ex-partner delen één vaste contactpersoon. Deze onafhankelijke bemiddelaar zoekt samen met u mee naar de beste oplossingen voor beide partijen.
 • De bemiddelaar regelt alle juridische aspecten van de echtscheidingsprocedure.
 • Het leed dat vele kinderen ervaren bij een echtscheiding wordt beperkt tot een absoluut minimum dankzij het voorkomen van een strijd tussen de ouders.
 • De kostprijs van een bemiddelde echtscheiding ligt aanzienlijk lager dan de kost van een vechtscheiding.
 • De procedure neemt noemenswaardig minder tijd in beslag en u heeft zeggenschap in het tempo.
 • Als ouders weet u zelf wat het beste is voor uw kinderen, alle finale beslissingen worden dus ook door u genomen.
 • U krijgt juridisch advies specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Bij een EOT worden een aantal zaken verplicht overeengekomen. Hier vindt u de checklist voor het opmaken van de EOT. Klik hier om de pdf-versie te openen. U kan zo al eens bekijken welke onderwerpen behandeld moeten worden.


Hoeveel kost een echtscheiding met onderlinge toestemming?

Het online pakket:

De pakketprijs voor een online echtscheiding met onderlinge toestemming bedraagt 875 euro.
Wat zit er in deze prijs inbegrepen? Dat som ik hieronder voor je op.

Wat zit er in het online EOT pakket:

 • Toegang tot het online platform waar jullie door elke module van de overeenkomst worden begeleid.
 • Nazicht van de voorlopige overeenkomst die jullie online hebben opgemaakt.
 • Feedbacksessie met juridisch advies op basis van de voorlopige overeenkomst.
 • Wijziging van de voorlopige overeenkomst (indien gewenst).
 • De opmaak van de definitieve overeenkomst en de bijhorende juridische documenten.
 • Juridisch afhandeling van het dossier bij de rechtbank.
 • De bijdrage van 24 EUR die bij elke neerlegging wordt aangerekend om bij te dragen aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.

Wat zit er niet mee in de pakketprijs?

 • De gerechtskosten: De gerechtskosten om de echtscheiding neer te leggen bij de rechtbank bedragen 185 EUR. Deze factuur betalen jullie bij helften en zal door de boekhouding van de rechtbank worden bezorgd.
 • De notariskosten: in het geval er onroerend goed aanwezig is, kan het zijn dat er een notariële akte moet worden toegevoegd aan de echtscheidingsovereenkomst. In dat geval zullen dus ook nog notariskosten van toepassing zijn.

Hoe verloopt de echtscheiding met onderlinge toestemming?

Het online proces om de echtscheiding te regelen wordt afgehandeld in de volgende stappen:

STAP1: Toegang tot het platform
 • Log in op het platform met de gegevens die je hebt ontvangen.
 • Kies tussen geschreven en/of video begeleiding op het platform.
 • Voor elk onderdeel van de overeenkomst krijg je advies zodat jullie de juiste keuzes kunnen maken.
 • Jullie vullen aan de hand van de online gids de voorlopige overeenkomst in.
 • Jullie dienen online de voorlopige overeenkomst in, deze komt bij ons terecht voor controle.
 • Lees het schriftelijk advies ter voorbereiding van het online adviesgesprek.
STAP2: Het adviesgesprek

De volgende stap is het bespreken van alle zaken die in de echtscheidingsovereenkomst komen te staan. Tijdens dit gesprek overlopen we de voorlopige overeenkomst die jullie online hebben ingevuld. Ik vul aan met praktisch en juridisch advies zodat jullie een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over elk topic.

Ik neem de hele overeenkomst op voorhand door en bezorg ter voorbereiding van onze vergadering al een schriftelijk advies dat jullie kunnen doornemen. Voor elke situatie kan u dus rekenen op een gepersonaliseerde aanpak en een correct juridisch advies.

STAP3: Opmaak VAN DE definiteve OVEREENKOMST

Het is belangrijk dat u de gehele inhoud van de overeenkomst begrijpt, alsook de juridische gevolgen van alle gemaakte keuzes. Pas wanneer u volledig op de hoogte bent van alles wat in de overeenkomst werd opgenomen en zich hierbij comfortabel voelt, wordt overgegaan tot ondertekening van de definitieve overeenkomst.

STAP4: INDIENING BIJ DE RECHTBANK

De echtscheidingsovereenkomst en de bijhorende documenten kunnen worden voorgelegd bij de rechtbank. De bemiddelaar behartigt dit volledig, u hoeft dus geen stappen meer te ondernemen. Gehuwden hoeven niet voor de rechtbank te verschijnen. De hele procedure verloopt schriftelijk en u wordt per brief op de hoogte gebracht van het vonnis door de rechtbank.

Voor samenwonenden die een ouderschapsovereenkomst hebben laten opmaken is deze stap optioneel. Homologatie (rechterlijke bekrachtiging en goedkeuring van de overeenkomst) door de Familierechtbank is niet verplicht.

Echtscheiding met onderlinge toestemming aanvragen:

Voor meer informatie of om een afspraak te maken, neem vrijblijvend contact.

Meer informatie over de bemiddelaar vindt u hier.