Bemiddeling: Wat en voor wie?

Wat is bemiddeling?

Je hebt er misschien al van gehoord, scheiden of uit elkaar gaan via bemiddeling.

Wat is bemiddeling nu exact? Bemiddeling is een snelle en efficiƫnte manier om jullie juridische zaken te regelen als je beslist hebt om uit elkaar te gaan en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. De belangrijkste aspecten bij bemiddeling zijn het vrijwillige karakter, onpartijdigheid en respect voor het leed dat deze moeilijke periode met zich meebrengt.

Erkend familiaal bemiddelaar

Met de hulp van een erkend familiaal bemiddelaar kan je heel de echtscheidingsprocedure in orde laten brengen zonder dat er advocaten en rechtbanken aan te pas komen. De bemiddelaar maakt samen met jullie de echtscheidingsakte op van A tot Z en informeert jullie over jullie rechten en mogelijkheden. 

Het verschil tussen een bemiddelaar en een erkend bemiddelaar is dat een erkend bemiddelaar documenten kan opstellen die door de rechtbank kunnen worden bekrachtigd waardoor de echtscheiding of ouderschapsovereenkomst rechtsgeldigheid verkrijgt. 

Een bemiddelaar zonder deze erkenning van de FOD justitie kan de echtscheiding dus geen rechtsgeldige uitwerking doen krijgen. Het bijkomend voordeel van een erkend familiaal bemiddelaar is dat wij gehouden zijn tot permanente bijscholing die je periodiek moet aantonen aan de overheid. Je kan er dus zeker van zijn dat een erkend bemiddelaar steeds op de hoogte is van de laatste evoluties in zijn of haar domein van specialisatie. 

De bemiddelingsprocedure stap voor stap

Als jullie samen hebben besloten om op gesprek te gaan bij een bemiddelaar kan het proces van start gaan.

Bij een eerste gesprek is het vooral de bedoeling dat je informatie krijgt over hoe de bemiddeling in zijn werk gaat en wat de kosten zijn die eraan verbonden zijn. Zo kan iedere partij voor zichzelf beslissen of het wel degelijk iets voor hem/haar is. In datzelfde eerste gesprek laat ik steeds beide partijen hun verhaal doen om te weten te komen hoe ze tot hun huidige situatie zijn gekomen en wat hun verwachtingen zijn naar mij toe als bemiddelaar.

Als duidelijk is geworden dat we via bemiddeling de partijen kunnen helpen kunnen we samen de agendapunten bepalen voor het volgende gesprek. Het aantal gesprekken dat in totaal nodig is, is steeds anders.

Men kan bij een bemiddelaar terecht als men al volledig weet hoe men de zaken wil regelen. Je hebt namelijk een bemiddelaar (of andere tussenpersoon zoals een advocaat/notaris) nodig om al deze zaken rechtsgeldig op papier te zetten. In dit geval zal men na enkele gesprekken klaar zijn met de hele procedure.

In de gevallen waar conflict aanwezig is en men er samen niet uitkomt kan het aantal gesprekken oplopen. In principe is er geen maximum aantal gesprekken , maar de bemiddelaar stelt zelf wel grenzen. Men kan niet eeuwig blijven discussiĆ«ren. 

In de eindfase maken we een overeenkomst op met alle zaken die overeengekomen zijn. Dit kan een EOT zijn (echtscheiding onderlinge toestemming), een ouderschapsovereenkomst of een algemene overeenkomst voor bredere familiale conflicten waarvoor geen neerlegging bij de rechtbank nodig is.

De bemiddelaar zorgt voor de neerlegging bij de rechtbank en staat in voor de juridische toetsing van alle afspraken die zijn gemaakt. In een latere fase kunnen de partijen altijd opnieuwe terecht bij de bemiddelaar om wijzigingen aan te brengen indien nodig.

Wie kan bij een bemiddelaar terecht?

Vaak denkt men dat een bemiddelaar enkel gehuwden kan bijstaan. Dit is zeker niet het geval. Ook wettelijk samenwonenden en zelfs feitelijk samenwonenden kunnen beroep doen op de diensten van een bemiddelaar. Ook mensen die niet samenwonen maar, bijvoorbeeld in conflict zijn met de bredere familie omtrent erfkwesties of andere zaken, kunnen terecht bij een bemiddelaar.

Starten met bemiddeling

Wensen jullie te starten met bemiddeling ? Neem dan vrijblijvend contact op met de praktijk. Dit kan per mail: info@bemiddeling-geerts.be, per telefoon: 0485531063