Het wettelijk stelsel versus een huwelijkscontract

Als je denkt aan trouwen dan denk je aan romantiek, het vieren van jullie liefde met vrienden en familie en natuurlijk het leuke feest waar je heel je leven met vreugde aan zal terugdenken. Waar de meeste mensen niet meteen aan denken zijn de juridische gevolgen dat het huwelijk onvermijdelijk met zich meebrengt. Stel, je gaat trouwen of je bent al getrouwd. Wat zijn dan de juridische mogelijkheden en welke regels zijn er op jullie van toepassing als je voor het huwelijk niets op papier hebt gezet ?

Laten we beginnen met de regeling die in België van toepassing is als je zelf niets op papier hebt gezet. Deze regeling heet het wettelijk stelsel, dit zijn de regels die de wetgever heeft ingebouwd voor alle gehuwden die geen huwelijkscontract hebben opgemaakt.

Wat als er geen huwelijkscontract is opgemaakt?

Het wettelijk stelsel is een stelsel van gemeenschap van aanwinsten. Dat wil zeggen dat alles wat je in je eigen vermogen had voor het huwelijk, in je eigen vermogen blijft zitten. Als ik bijvoorbeeld een spaarrekening had voor ik trouwde met 10.000 euro erop, dan blijft dit geld in mijn eigen vermogen zitten. Ook alle goederen of gelden die ik onder kosteloze titel verkrijg tijdens het huwelijk blijven in principe in mijn eigen vermogen zitten. Onder kosteloze titel iets verkrijgen wil zeggen dat er geen tegenprestatie voor nodig is. Dit kan dus bijvoorbeeld een schenking zijn van mijn tante of een erfenis die ik ontvang als één van mijn ouders komt te overlijden. Gemeenschap van aanwinsten wil dus zeggen dat alles wat opgebouwd wordt vanaf de datum van het huwelijk, gemeenschappelijk is. Zo ontstaan er binnen het huwelijk drie vermogens. Mijn eigen vermogen, het eigen vermogen van mijn huwelijkspartner en ons gemeenschappelijke vermogen.

Het belangrijkste principe van dit wettelijk stelsel is dat het gemeenschappelijke vermogen zoveel mogelijk naar zich toe trekt. Het werkt als het ware als een spons die alles opzuigt. De algemene regel is dat er altijd een vermoeden is dat een goed gemeenschappelijk is. Het zal enkel aan het eigen vermogen van één van de echtgenoten toebehoren als dit zo in de wet is voorgeschreven en/of als er bewijs mogelijk is dat dit wel degelijk het geval is.

Het is dus steeds aan de echtgenoot die beweert dat iets eigen is om te bewijzen dat het goed niet aan het gemeenschappelijk vermogen toebehoort.

Behoudens voorhuwelijkse goederen en goederen die onder kosteloze titel zijn verkregen zal dus ongeveer alles wat je maar kan bedenken, een deel worden van dit gemeenschappelijke vermogen. Als er ooit een echtscheiding komt zal er dus vaak vergoeding verschuldigd zijn van de eigen vermogens van de echtgenoten naar het gemeenschappelijke vermogen toe en omgekeerd en vindt er dus een vereffening en verdeling plaats van alles wat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Als dit wettelijk stelsel niet ideaal is voor jullie situatie zijn er gelukkig heel wat mogelijkheden om andere regels toe te passen op jullie huwelijk. 

Het huwelijkscontract

Een huwelijkscontract is een akte die je meestal laat opmaken voor je gaat trouwen, maar je kan ook nog een contract laten opmaken als je al getrouwd bent. Als je bijvoorbeeld nu pas te horen krijgt hoe de juridische vork in de steel zit en je wil dit veranderen dan kan dit nog steeds. Dit is een minnelijke overgang naar een nieuw huwelijksstelsel als men overstapt naar een (zuivere) scheiding van goederen.

Het huwelijkscontract geeft jullie een enorm brede waaier aan mogelijkheden. Het enige waar je niet van kan afwijken is wat we noemen het primaire stelsel. Dit is een verzameling van wettelijke regels die op elk huwelijk van toepassing zijn ongeacht de gekozen regeling.

Los van deze primaire regels kan je naar eigen inzichten de regels omtrent jullie vermogens zelf kiezen en laten vastleggen, behoudens de regels van dwingend recht.
Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden en de meest voorkomende regelingen bij huwelijkscontracten ? Je kan hier meer over vinden in de artikels over het algehele gemeenschapsstelsel en het stelsel van scheiding van goederen.

Zijn jullie gehuwd en hebben jullie besloten om de echtscheiding aan te vragen ? Dan kan je kiezen om dit te doen met de hulp van een erkend familiaal bemiddelaar. Via deze weg vermijd je een lange juridische strijd die in kostprijs hoog kan oplopen. Door je echtscheiding via een bemiddelaar te laten verlopen neem je het beslissingsrecht zelf in handen. Ondanks het leed dat onvermijdelijk bij een echtscheiding komt kijken. Verzacht je de emotionele impact voor jezelf en voor de kinderen. Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen via mail of telefonisch.