De EOT uitgelicht: Vennootschappen

In dit onderdeel van de echtscheidingsovereenkomst bekijken we of er vennootschappen aanwezig zijn. Indien één van de echtgenoten aandelen of een bestuursfunctie heeft in een vennootschap dienen we dit te …