De EOT uitgelicht: Vereffening en verdeling

De vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen is een proces dat bij elke echtscheiding dient te gebeurenEnkel bij gehuwden die onder een stelsel van scheiding van goederen getrouwd zijn …

De EOT uitgelicht: Alimentatie tussen echtgenoten.

Alimentatie tussen echtgenoten ofwel de onderhoudsuitkering is een belangrijk onderwerp uit de echtscheidingsovereenkomst.We bespreken de mogelijkheden en de gevolgen van de uitsluiting ervan in elk bemiddelingstraject. Het gaat hier om …

De EOT uitgelicht: Het wettelijk pensioen

Waarom moeten we een regeling opnemen omtrent onze pensioenen en wat zijn de mogelijkheden? Een echtscheiding kan op alle leeftijden op ons pad komen. Indien we nog jong zijn denken …

De EOT uitgelicht: Vennootschappen

In dit onderdeel van de echtscheidingsovereenkomst bekijken we of er vennootschappen aanwezig zijn. Indien één van de echtgenoten aandelen of een bestuursfunctie heeft in een vennootschap dienen we dit te …

De EOT uitgelicht: De financiële rekeningen.

In dit onderdeel van de echtscheidingsovereenkomst bekijken we de verdeling van de financiële rekeningen en de gelden die op deze rekeningen staan. Gezien het hier een echtscheiding met onderlinge toestemming …