De EOT uitgelicht: Vereffening en verdeling

De vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen is een proces dat bij elke echtscheiding dient te gebeurenEnkel bij gehuwden die onder een stelsel van scheiding van goederen getrouwd zijn …

De EOT uitgelicht: Alimentatie tussen echtgenoten.

Alimentatie tussen echtgenoten ofwel de onderhoudsuitkering is een belangrijk onderwerp uit de echtscheidingsovereenkomst.We bespreken de mogelijkheden en de gevolgen van de uitsluiting ervan in elk bemiddelingstraject. Het gaat hier om …

De EOT uitgelicht: Het wettelijk pensioen

Waarom moeten we een regeling opnemen omtrent onze pensioenen en wat zijn de mogelijkheden? Een echtscheiding kan op alle leeftijden op ons pad komen. Indien we nog jong zijn denken …

De EOT uitgelicht: Erfrecht tijdens de procedure

Bij het opmaken van een echtscheidingsovereenkomst moeten verplicht een regeling opnemen omtrent het erfrecht tijdens de procedure. Dit is een ingebouwde bescherming voor het geval één van de partijen zou …

De EOT uitgelicht: De huurwoning

Wat moet er gebeuren met de gehuurde gezinswoning bij scheiding ? In dit artikel bespreken we de mogelijke scenario’s. Gezamenlijk gehuurde woning: Jullie huren samen een woning en deze doet …

De EOT uitgelicht: Vennootschappen

In dit onderdeel van de echtscheidingsovereenkomst bekijken we of er vennootschappen aanwezig zijn. Indien één van de echtgenoten aandelen of een bestuursfunctie heeft in een vennootschap dienen we dit te …

De EOT uitgelicht: Verzekeringen

In de echtscheidingsovereenkomst nemen we een aantal clausules op aangaande verschillende soorten verzekeringen. Verzekeringen met kapitaalopbouw: Dit zijn verzekeringen waarbij op een bepaald moment of na een bepaalde gebeurtenis een …

De EOT uitgelicht: Personenbelasting

Tijdens het huwelijk dienen echtgenoten steeds hun belastingen samen in door middel van een gezamenlijke aangifte. Wat gebeurt er met de belastingen tijdens de periode van feitelijke scheiding, het jaar …

De EOT uitgelicht: Beleggingen

Wat doen we met onze beleggingen nu we gaan scheiden ? Er zijn veel mogelijkheden om met de verdeling om te gaan. Beleggingen worden vaak aangekocht met het oog op …